liberated syndication

C3 Rivers - Live opnamen

Water in wijn

C3 Rivers - Live opnamen
Released on Sep 3, 2017

Jasper Twilt, connectgroepleider in C3, spreekt over het eerste wonder van Jezus: Water in wijn. Op een heldere en stapsgewijze manier legt hij uit hoe die wonderlijke transformatie van water in wijn op ons leven van toepassing is. Jezus wil ons, wil jou, ook veranderen! 

Loading...