liberated syndication

Hallands sjukhus sommarpodd

Att leva med smärta

Hallands sjukhus sommarpodd
Released on Jul 3, 2017

Idag har över en miljon människor i Sverige långvarig smärta som påverkar deras vardag i stor utsträckning. Några av dem kommer till Angelica Spaak, psykolog, och hennes kollegor på mottagningen för smärtrehabilitering för att få hjälp.

- Det finns olika typer av smärta och många olika orsaker till att långvarig smärta utvecklas. Smärtan är alltid en personlig upplevelse och påverkar vårt beteende. Det kan bero på en skada, men behöver inte göra det.

I avsnittet får du svar på vad långvarig smärta egentligen innebär, vilken hjälp som finns att få, vad du som drabbats kan göra på egen hand och vad du som är anhörig kan göra för att stötta. 

Loading...