loader from loading.io

33. Peter Rung - Machokultur och manlighet

Fannys Förebilder

Release Date: 06/30/2019

Peter Rung föreläser om manlighet och maskulinitetsnormer. Han för en kamp mot machokulturen eftersom den begränsar livsutrymmet för den som inte tillhör normen och driver utövare in i ohälsa. 

Vi pratar både om hur begränsad manligheten fortfarande är och hur det påverkar män, men också kvinnor och Peter berättar även om sin väg in i feminismen.