loader from loading.io

Avsnitt 3: Änkans gåva

Psykologer läser Bibeln

Release Date: 09/27/2019

Avsnitt 16: Tullindrivaren Sackaios show art Avsnitt 16: Tullindrivaren Sackaios

Psykologer läser Bibeln

Tullindrivaren Sackaios klättrar upp i  ett träd, när Jesus är på väg in i Jeriko. Vill han se bättre, eller vill han bli bättre sedd? Vi pratar om att bli tagen i anspråk och frågar oss om alla människor går att förstå? Luk 19:1-10

info_outline
Avsnitt 15: Du låter mig bo i trygghet show art Avsnitt 15: Du låter mig bo i trygghet

Psykologer läser Bibeln

Bibeln har många berättelser om Gud som en anknytningsfigur - en trygg bas och säker tillflyktsort. Vi pratar om anknytningsteorin och det lilla barnets behov av av nära relationer för att till en början överleva och senare utmanas. Psalt 139: 5-10 Psalt 4:9

info_outline
Avsnitt 14: Ett jagande efter vind show art Avsnitt 14: Ett jagande efter vind

Psykologer läser Bibeln

"Jag betraktade allt som sker under solen: allt var tomhet, ett jagande efter vind." Vi pratar om acceptans och resignation och hur de förhåller sig till varandra. Pred 1:14-17

info_outline
Avsnitt 13: Vila show art Avsnitt 13: Vila

Psykologer läser Bibeln

Vi läser om vila och vederkvickelse och funderar kring utmaningarna med återhämtning. Matt 11:28-30

info_outline
Avsnitt 12: Pappan, sönerna och vingården show art Avsnitt 12: Pappan, sönerna och vingården

Psykologer läser Bibeln

Två bröder förhåller sig olika till sin pappas uppmaning om att arbeta i vingården. Vi pratar om hur man vet vad man vill eller hur man annars tar reda på det. Matt 21:28-31

info_outline
Avsnitt 11: Kain och Abel show art Avsnitt 11: Kain och Abel

Psykologer läser Bibeln

Kain slår ihjäl sin bror Abel och vi resonerar kring avund, konkurrens och utanförskap. 1 Mos 4:2-16   Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 10: Var inte rädd show art Avsnitt 10: Var inte rädd

Psykologer läser Bibeln

Bibeln innehåller flera uppmaningar om att vi inte ska vara rädda. Vi diskuterar grundaffekten rädsla och vad man egentligen får känna? Luk 1:28-31, Luk 2:8-10, Joh 14:27

info_outline
Avsnitt 9: Jag bär bud om en stor glädje show art Avsnitt 9: Jag bär bud om en stor glädje

Psykologer läser Bibeln

Vi läser julevangeliet och diskuterar julfirandets dramaturgi samt konflikterna och ensamheten som kan uppstå i jakten på julkänslan. Luk 2:1-20

info_outline
Avsnitt 8: Att ge upp sig själv show art Avsnitt 8: Att ge upp sig själv

Psykologer läser Bibeln

"Förneka dig själv och följ mig" säger Jesus. Vi pratar om att hitta sig själv och att vilja överskrida sig själv för något annat. Vad är ens självet? Matt 16:24-25

info_outline
Avsnitt 7: Tro stor som ett senapskorn show art Avsnitt 7: Tro stor som ett senapskorn

Psykologer läser Bibeln

Med tro stor som ett senapskorn kan både berg och mullbärsträd förflyttas. Vi resonerar kring både tro och magiska tankar. Matt 17:20, Lukas 17:6 Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
 
More Episodes
Änkan skänker sina sista ören och vi diskuterar sårbarhet och vad det psykologiskt innebär att ge det sista man har. Mark 12:41-44
 
Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att vi ganska ofta läser Bibeln precis så: från en psykologisk horisont. 
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com