loader from loading.io

Googla – istället för att ringa mamma

Forskningspodden

Release Date: 01/24/2020

För bra för att vara sant? Om pedagogiska myter och trender i skolan. show art För bra för att vara sant? Om pedagogiska myter och trender i skolan.

Forskningspodden

Kan korta motionspass eller minnesträning göra att elever får bättre betyg i skolan? Råden till lärare haglar och metoderna förpackas till kompetensutveckling som skolor köper in. Anita Norlund är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås och granskar de myter och pedagogiska trender som florerar. I det här avsnittet av Forskningspodden berättar hon varför vissa metoder rent av kan vara skadliga och tipsar om när lärare bör dra öronen åt sig.

info_outline
Googla – istället för att ringa mamma show art Googla – istället för att ringa mamma

Forskningspodden

Sökmotorernas intåg och den digitala kulturen i stort påverkar samhället i grunden – långt mer än bara på det privata planet. Förändringen går fort. De här frågorna har Jutta Haider, professor inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås bra koll på.

info_outline
Att jobba med jobbiga kunder show art Att jobba med jobbiga kunder

Forskningspodden

Respektlöshet, trakasserier, fylla, oartighet eller kriminellt beteende - kunder kan verkligen vara jobbiga. Nicklas Salomonson, docent i företagsekonomi, har forskat kring hur kunder beter sig och hur personalen hanterar dem när de blir besvärliga.

info_outline
Skola, tradition och religion – olika synsätt som krockar show art Skola, tradition och religion – olika synsätt som krockar

Forskningspodden

Viktor Aldrin, universitetslektor i SO-didaktik, är expert på hur kristendom praktiseras och hur lärare undervisar i religion. Han forskar just nu om skolavslutningar i kyrkan, ett hittills outforskat område. I podden diskuterar han bland annat om hur hans nya läromedel i religion kan bidra till respekt och intresse för religiösa.

info_outline
Kan smarta textilier förändra samhället? show art Kan smarta textilier förändra samhället?

Forskningspodden

  Nils-Krister Perssson, docent inom Smart Textiles, renar vatten och bygger muskler med och av textil. Han berättar om möjligheterna med smarta textilier.  

info_outline
Rädslan är barnets värsta fiende show art Rädslan är barnets värsta fiende

Forskningspodden

Katarina Karlsson, universitetslektor i vårdvetenskap, har i sin forskning fokuserat på små barn och gör deras röst hörd. Hon har studerat hur barn mellan 3-7 år upplever nålstick inom vården och vilket stöd de behöver från sjuksköterskor och föräldrar. Gäst är Merja Vantaa Benjaminsson, barnsjuksköterska på barn-och ungdomskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

info_outline
Nyckeln till ett långt liv show art Nyckeln till ett långt liv

Forskningspodden

Finns det facit på hur man lever ett långt och friskt liv? Fredrik Ståhl, professor i medicin, reder ut frågan i Forskningspodden.

info_outline
Konstnärlig designforskning som utmanar show art Konstnärlig designforskning som utmanar

Forskningspodden

I juni 2016 disputerar konstnären, designern och forskaren Maja Gunn vid Textilhögskolan. I sin avhandling har hon i en rad projekt provocerat och tänjt på gränser kring hur det går att arbeta med mode för att utmana det heteronormativa synsätt som är dominerande i dag. Tillsammans med Camilla Larsson , som är doktorand i konstvetenskap och tidigare curator på Bonniers konsthall, diskuterar Maja Gunn sina olika projekt som är tänkta att betraktas som vägar att föra in feministisk och queer teori i kreativa designprocesser.

info_outline
Hur forskar man om inkluderande medborgarskap? show art Hur forskar man om inkluderande medborgarskap?

Forskningspodden

Kennert Orlenius är professor i pedagogiskt arbete och har bland annat intresserat sig för frågor som rör samhällsutveckling och medborgarskap. Tillsammans med Avni Bajrami från AB Bostäder i Borås diskuterar Kennert sin senaste vetenskapliga rapport ”Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby”.

info_outline
Digitala arbetsplatser - hur har vi det på jobbet i framtiden?  show art Digitala arbetsplatser - hur har vi det på jobbet i framtiden?

Forskningspodden

Katriina Byström forskar om digitala arbetsplatser och i tredje avsnittet av Forskningspodden från Högskolan i Borås samtalar hon med Niklas Angmyr från företaget Palorial. Vad är en digital arbetsplats? Hur kommer framtidens arbetsplats att vara? Och vad innebär det när ens kollegor befinner sig på olika delar av jorden istället för i kontoret bredvid?

info_outline
 
More Episodes

Sökmotorernas intåg och den digitala kulturen i stort påverkar samhället i grunden – långt mer än bara på det privata planet. Förändringen går fort. De här frågorna har Jutta Haider, professor inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås bra koll på.

Forskningspodden produceras av Högskolan i Borås.