loader from loading.io

02 Grisens liv og død i Norge

Arr Idéhistorisk Podkast

Release Date: 03/05/2021

Det sies at vi vet lite om hvordan grisen lever i dag. Men hva vet du om grisens historie? Karen Lykke Syse er kulturhistoriker og forsker på hvordan grisens liv og død har endret seg fra 1800-tallet og fram til i dag. På 1800-tallet var grisekjøtt luksus. Grisen gikk fritt utendørs, men slakteskikkene kunne være brutale. Lykke Syse blir intervjuet av Truls Petersen, redaktør for Arrs temanummer om Grisen (3/2020).

Karen Lykke Syses artikkel kan leses elektronisk på https://arrvev.no/artikler/det-er-ikkje-for-hat-det-er-for-mat-1

Papirutgaven av hele bladet kan bestilles her: https://arrvev.no/nummer/grisen