loader from loading.io

#46 Kommuners politiska organisation

Demokratiresan - en podcast från SKR

Release Date: 09/07/2021

#49 Öka kunskapen om, och engagemanget för EU show art #49 Öka kunskapen om, och engagemanget för EU

Demokratiresan - en podcast från SKR

Vår kunskap om och vårt engagemang i frågor på EU nivå kan utvecklas. Här samtalar vi kring hur delaktigheten kan ökas till exempel genom handslag på lokal och regional nivå. Vi får också konkreta tips på frågor som kan vara värda att lyfta för att öka engagemanget. Medverkande: Karin Flordal, SKR, Sofia Prans, Region Östergötland Programledare: Anders Nordh, SKR Tid: 29:22

info_outline
#48 Kultur- och fritid under pandemin show art #48 Kultur- och fritid under pandemin

Demokratiresan - en podcast från SKR

Pandemins konsekvenser har varit särskilt hårda för idrotts-, kultur- och fritidsverksamheterna. Förutom att kommuner och regioner har påverkats så har även civilsamhället drabbats när många verksamheter har stängts ned. I detta avsnitt samtalar vi med Nils-Olof Zethrin från SKR som är expert inom dessa områden. Medverkande: Nils-Olof Zethrin, SKR Programledare: Anders Nordh, SKR Tid: 18:48

info_outline
#47 Näthat mot förtroendevalda show art #47 Näthat mot förtroendevalda

Demokratiresan - en podcast från SKR

Idag samtalar vi utifrån två studier som FOI genomfört på uppdrag av SKR. De handlar om hur förtroendevalda omtalas på nätet samt vilka strategier som vi alla kan utsättas för i digitala miljöer. Det finns behov av att ta till sig information och kunskap och omsätta den i sitt eget handlande. En grund för de viktiga samtal som vi gemensamt behöver föra för att sprida kunskap, öka medvetenhet och därmed möjliggöra en respektfull dialog i det demokratiska samtalet. Medverkande: Lisa Kaati, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI Programledare: Anna Lena Pogulis, SKR Tid:...

info_outline
#46 Kommuners politiska organisation show art #46 Kommuners politiska organisation

Demokratiresan - en podcast från SKR

SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. I detta avsnitt deltar Bo-Per Larsson, författare till rapporten, och Martin Lidhamn från SKR. De berättar om resultatet samt de dilemman som en organisation ställs inför vid val av politisk organisering. Medverkande: Bo- Per Larsson, senior konsult, och Martin Lidhamn, SKR Programledare: Nils Munthe, SKR Tid: 32:47

info_outline
#45 Samverkan med Trossamfund show art #45 Samverkan med Trossamfund

Demokratiresan - en podcast från SKR

I podcasten Demokratiresan fokuserar vi denna gång på kommuner och regioners samverkan med trossamfund. Vi kommer samtala om vad som skiljer trossamfund från andra civilsamhällesorganisationer, hur kan man få till ett hållbart samarbete på lokal nivå och så kommer Malmö stad berätta om den resa de gjort i sin samverkan med trossamfunden. Medverkande: Örjan Wallin,  Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Malin Martelius, Malmö Stad Programledare: Malin Svanberg, SKR Tid: 26:26

info_outline
# 44 Våga testa nytt för en långsiktig hållbarhet - Agenda 2030 show art # 44 Våga testa nytt för en långsiktig hållbarhet - Agenda 2030

Demokratiresan - en podcast från SKR

Veckans avsnitt handlar om hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som visar riktningen mot en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. En omställning som innebär förändringar mot hur vi arbetar och lever idag, då krävs ett ambitiöst arbete i samverkan med andra. Dessutom krävs mod att prova nya arbetssätt och våga testa nytt för att arbetet ska bli konkret, säger Sara och Emma i vårens sista poddavsnitt i podcasten Demokratiresan. Medverkande: Sara Gustafsson, Linköpings Universitet och Emma Sterky, Nationella Samordnaren för Agenda 2030 Programledare: Nils Munthe, SKR...

info_outline
# 43 Kommunkompassen show art # 43 Kommunkompassen

Demokratiresan - en podcast från SKR

I veckans avsnitt får vi veta mer om utvärderingsverktyget Kommunkompassen. I samtalet beskriver vi hur kommunkompassen är upplagd och fungerar. Ni får också lyssna till Kumla kommuns erfarenheter som har genomfört en utvärdering med kommunkompassen två gånger. Medverkande: Katarina Hansson, Kumla kommun och Linda Norberg och Gunnar Gidenstam, SKR Programledare: Anders Nordh, SKR Tid: 30:54

info_outline
#42 Ungdomspolitik show art #42 Ungdomspolitik

Demokratiresan - en podcast från SKR

I veckans avsnitt pratar vi om ungas inflytande över politik, sin vardag och kommuner och regioners verksamhet. Vad är det som krävs för att unga ska kännas reellt inflytande där de verkar och bor och vilka värderingar ger unga uttryck för när de får beskriva sin samtid och synen på framtiden? Detta och mycket mer kommer du att få höra mer om när vi pratar med Christine Feuk från SKR samt Christina Nordmark från Region Dalarna. Christina har länge jobbat med styrnings- och ledningsfrågor vad det gäller systematiskt ungdomsinflytande. Medverkande: Christina Nordmark,...

info_outline
#41 Demokratin 100 år show art #41 Demokratin 100 år

Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratins genombrott firar 100 år utifrån att besluts togs i riksdagen den 17 december 1918 om allmän rösträtt vilket uppmärksammas i hela landet. SKR och regeringen har en överenskommelse med målsättningen är att verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Medverkande:  Anders Knape ordförande SKR, Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande i Bjurholm, Emma Frans från Kommittén Demokratin 100 år samt Eivy Blomdahl fullmäktiges ordförande i Boden. Programledare: Anna-Lena Pogulis, SKR Tid: 31.57

info_outline
#40 Att kommunicera medborgardialog show art #40 Att kommunicera medborgardialog

Demokratiresan - en podcast från SKR

Trygghet har varit en väldigt prioriterad fråga hos oss i många år, säger Isabel Jansson, kommunikationsstrateg i Eskilstuna kommun. I veckans avsnitt tar vi upp vikten av ett strategiskt kommunikationsstöd vid medborgardialog i komplexa frågor. Eskilstuna deltar i SKR:s nätverk för medborgardialog med fokus på trygghet. Medverkande: Rina Oord-Lundh och Isabel Jansson Programledare: Anders Nordh, SKR  Tid: 35:10

info_outline
 
More Episodes

SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. I detta avsnitt deltar Bo-Per Larsson, författare till rapporten, och Martin Lidhamn från SKR. De berättar om resultatet samt de dilemman som en organisation ställs inför vid val av politisk organisering.
Medverkande: Bo- Per Larsson, senior konsult, och Martin Lidhamn, SKR
Programledare: Nils Munthe, SKR
Tid: 32:47