loader from loading.io

Ta' styringen med Lisbeth Olesen

Job Eksperten

Release Date: 09/30/2015

Q&A med Steen Kræmer Rasmussen show art Q&A med Steen Kræmer Rasmussen

Job Eksperten

Q&A med Steen Kræmer Rasmussen

info_outline
Scor jobbet til samtalen med Steen Kræmer Rasmussen show art Scor jobbet til samtalen med Steen Kræmer Rasmussen

Job Eksperten

Steen er forfatter til bøgerne ’Hit med jobbet’ og 'Scor jobbet til samtalen'. I denne episode dykker vi ned i sidstnævnte. Vil du høre mere om hvordan du skriver ansøgninger er der en tidligere episode. Steen er uddannet journalist og har tidligere arbejdet afdelingsleder på et uddannelsescenter og ansat mange mennesker og læst endnu flere ansøgninger.

info_outline
Skriv dig til jobbet med Steen Kræmer Rasmussen show art Skriv dig til jobbet med Steen Kræmer Rasmussen

Job Eksperten

Hit med jobbet – Skriv dig til jobbet med Steen Kræmer Rasmussen Steen er forfatter til bogen ’Hit med jobbet’. Han er uddannet journalist og har tidligere arbejdet afdelingsleder på et uddannelsescenter og i den sammenhæng ansat mange mennesker og læst endnu flere ansøgninger. Med udgangspunkt i de ansøgninger har han kigget på hvad der fangede ved dem. Overraskende nok var det IKKE dem der beskrev sig selv og fortalte om hvad de har lavet før. Det var derimod dem, som turde at have nogle holdninger og brænde igennem med deres faglighed.      Kan man skrive den...

info_outline
Visualiseringsøvelse med Anne Mette Weng show art Visualiseringsøvelse med Anne Mette Weng

Job Eksperten

info_outline
Hvordan tackler du nervøsitet i forbindelse med jobsamtalen med Anne Mette Weng show art Hvordan tackler du nervøsitet i forbindelse med jobsamtalen med Anne Mette Weng

Job Eksperten

Hvordan tackler du nervøsitet i forbindelse med jobsamtalen med Anne Mette Weng   Anne Mette er oprindelig uddannet natur og miljøteknolog, hvorefter hun har uddannet sig til bygningskonstruktør. Efterfølgende valgte hun at tage en uddannelse som hypnotisør og erhvervspsykolog. Oven i det har hun også haft meget med ledelsestræning at gøre. Hendes baggrund for at arbejde med mental træning er den store interesse i hvordan vi bruger os selv.   Denne baggrund, gør at Anne Mette har en mere teoretisk tilgang til den mentale tilstand og træning.   Hvad er nervøsitet...

info_outline
Mindfulness øvelse ed Jette Blok show art Mindfulness øvelse ed Jette Blok

Job Eksperten

Jette Blok guider dig, som Job eksperten lytter igennem en 10 mins mindfulness session. 

info_outline
Mindfulness og jobsøgning med Jette Blok show art Mindfulness og jobsøgning med Jette Blok

Job Eksperten

Mindfulness og jobsøgning med Jette Blok Jette har de sidste 4 år arbejdet selvstændigt med mennesker, det kan være ledige, ledere eller noget helt tredje. Hovedfokus ligger på Mennesker. Mindfulness er vigtig i Jettes liv og virksomhed fordi det skabet en bedre proces for de fleste mennesker. Det handler i høj grad om at få skabt en forbindelse i mellem hovedet og resten af kroppen.  Hvad er mindfulness? Det, det handler om (for Jette) er et mind-set, det er en tilgang til at være og en tilgang til at leve. Det giver dig et godt redskab til at være opmærksom på hvordan du...

info_outline
Opstart af netværk med Anita Lykke Klausen show art Opstart af netværk med Anita Lykke Klausen

Job Eksperten

Opstart af netværk   Anita har selv startet to netværksgrupper og er i gang med at hjælpe med at starte en tredje, den sidste skal hun dog ikke selv være en del af, men hjælpe med at sætte den i gang. Derfor har jeg i dagens episode valgt at tage en snak med Anita om netværksgrupper og hvordan man finder og starter dem.   Opbygning og medlemmer i en netværksgruppe   Anita startede selv med at finde en gruppe personer i hendes eget netværk som var interesseret i at starte et netværk med hende. Herefter lagde de ud på Twitter og spørge om der var andre i målgruppen...

info_outline
Blog og jobsøgning med Anita Lykke Klausen show art Blog og jobsøgning med Anita Lykke Klausen

Job Eksperten

Blog og jobsøgning med Anita Lykke Klausen   I denne episode taler jeg med Anita Lykke Klausen om at blogge, hvordan det har hjulpet hende i job, også giver Anita dig en kort guide til at komme i gang med at blogge.   Anita arbejder som social media manager i Bolius. Hun har selv fået job via hendes blog, og har i forlængelse af det startet sin egen virksomhed omkring neuromarketing.   I forbindelse med sit speciale, og hendes deltagelse på Twitter, blev Anita af flere opfordret til at starte en blog. Hun skrev jobansøgninger imens hun skrev sit speciale, men dette gav...

info_outline
Jobsøgning og usikkerhed med Kristoffer Sjølander show art Jobsøgning og usikkerhed med Kristoffer Sjølander

Job Eksperten

Jobsøgning og usikkerhed med Kristoffer Sjølander   Jeg taler i denne episode med Kristoffer Sjølander fra IKU (Institut for karriereudvikling), om usikkerheden i at være jobsøgende. Kristoffer arbejder som udviklingschef, og har bl.a. ansvaret for kommunikation og rådgivning i IKU. Han har arbejdet inden for jobrådgivning og relaterede emner siden 2004.     Noget af det Kristoffer og IKU ligger vægt på er at jobsøgning og karriere ikke bare er vejledningsforløb og CV rådgivning, men at det også i høj grad hænger sammen med ’Det gode liv’.   Derfor har de...

info_outline
 
More Episodes

Ta’ styringen med Lisbeth Olesen

 

Lisbeth arbejder som selvstændig konsulent og erhvervscoach i sit eget firma, med at vejlede kvinder om at blive beviste ledere i deres eget liv. Det er netop hvad dagens podcast omhandler, hvordan du bliver mere opmærksom på de valg du tager og hvordan det påvirker din jobsøgning.

 

Det handler om at have fokus på at have mere indflydelse på alt det man selv kan gøre noget ved.

 

Lisbeth har defineret 5 kendetegn for om man er leder i sit eget liv:

 

 1. Du er nærværende og formår at handle kompetent i nuet på baggrund af dine erfaringer.
 2. Du tager 100% ansvar for alt, der vedrører din egen situation, herunder alt,
  hvad du gør eller undlader at gøre. Alt, hvad du siger eller undlader at sige.
 3. Du gør dig selv til ekspert på dit eget liv og har tillid til din indre stemme.
 4. Du tilrettelægger selv din tilværelse og fremtiden på alle livsområder og på alle forhold,
  som du har mulighed for at påvirke.
 5. Du navigerer i forhold til din aktuelle livssituation og alle både planlagte
  og uforudsete begivenheder.

 

Et godt fundament

Det handler I høj grad om at være nærværende og tilstede I sit liv. Nogen gang er vores opmærksomhed meget i fortiden, eller at man planlægger fremtiden, i stedet for at være i nuet.

 

Til jobsamtalen kan dette komme til udtryk ved hvis noget ved intervieweren eller omstændighederne minder en om ens tidligere arbejdsplads eller chef. På den måde læser man måske nogle uheldige ting ind i situationen, hvis man ikke er tilstede i nuet.

 

Man skal være virkelig skarp i situationen, for ikke at lade alle de gamle minder og erfaringer påvirke vores svar og reaktioner.

Hvis du gerne vil hjælpe dig selv med at huske at være til stede i nuet, så kan du sætte uret på den anden hånd eller evt. sætte en lille grøn prik på hånden, er et af Lisbeths gode råd.

 

Hvis der kommer en følelsesmæssig reaktion i situationen, så vær opmærksom på den, accepter at den er der, også læg den følelse til side igen. På den måde kan man bedre være i nuet og give nogle gode og målrettede svar. Husk at tage dig tid til at svare, brug tænkepauser.

 

Brug foredrag og arrangementer

Når du skal øve dig på at være tilstede, så tag til foredrag og arrangementer hvor du ikke kender folk, bring dig selv i situationer som kan ligne ansættelsen en smule. Ment på den måde at du møder nye mennesker og skal præsentere dig, og være der her og nu. På den måde kan du opleve hvordan dine følelser bliver påvirket, og hvordan du tackler dem i bestemte situationer.

 

Måden folk reagere på dig, er din direkte feedback på dig.

 

4 spørgsmål til når du bliver følelsesmæssigt berørt

 1. Hvad er det der sker, helt konkret i situationen?
 2. Hvad er det, det trikker inden i mig?
 3. Hvad fortæller det mig?
 4. Hvordan kan jeg forberede svar på den type spørgsmål, så jeg ikke bliver berørt?

 

Tag bevidst stilling ting hvad du gør og ikke gør

Det er vigtigt at være opmærksom på at tage ansvar for dine beslutninger. Huske på, og være bevidst om, at valg og fravalg alt sammen har konsekvenser.

 

Hvis du ikke selv tager ansvar, så er der nogle andre som gør det, og tager beslutningerne for dig.

 

Giv dig selv muligheden for ikke at blive offer for omverdenen, ved at tage 100% ansvar for dit eget liv.

 

”Vi bliver som mennesker glade i låget af at bruge vores kompetencer”

 

Lisbeths historie

Efter at begynde at mærke efter i sig selv, og prøve at finde ud af hvorfor hun ikke var glad. Valgte hun at sige sit velbetalte job op, for at blive dagpenge modtager og arbejde med at finde ud af hvad hun gerne ville arbejde med, og hvad som ville gøre hende glad.

 

Det har ført hende til det hun laver i dag, hvor hun netop hjælper andre igennem samme proces.

 

Lisbeth tog faktisk valget at melde sig ud af dagpenge systemet også, netop for at give sig selv tid og ro til at gøre sig selv til ekspert på hendes eget liv.

 

”Dit liv er dit ansvar – og du har altid et valg”

 

Forskellen på selvværd og selvtillid

Mange mister der selvværd og selvtillid når de bliver ledige, da de ikke på samme måde som når man er i job eller studerende har en titel at spejle sig i.

 

Selvværd – Det at føle sig god nok fordi at man er selv sig, uden at skulle søge anderkendelse. Men er værdi, kender sig selv og står ved sine egne behov.

 

Selvtillid – Det man kan i kraft af det livet har lært en, det man bringer i spil. Har du tillid til at du er kompetent og kan bringe din viden og kompetencer i spil på en god og kompetent måde. At vide hvad du kan, og tro på at du kan lære nye ting.

 

Det er vigtigt at holde fast i begge dele når du er jobsøgende, specielt hvis man er søgende over en længere periode. Bliv ved med at tro på dig selv!

Brug tiden til at gør noget som giver dig glæde, og mærk efter hvad du har behov for selv om du ikke har et job.

 

Skriv et livs CV

Hvad er det for nogle forskellige oplevelser du har haft igennem dit liv, og hvad har det haft af betydning for at du er dig.

Hvilke situationer har du været i, hvad er dine roller, alle de ting som er med til at gøre dig til den du er. Også sæt dig ned bevidst og kig på dit CV, få genopfrisket dine kompetencer over for dig selv.

 

Brug dit netværk, vær en god udgave af dig selv, og ta’ ansvar for at være glad. Fyld din dag ud med noget som gør dig glad. Man ved aldrig hvem der kender nogen, som kender nogen, der kan hjælpe med at skaffe dig dit næste job.

 

Hvordan finder du ud af hvad du skal fokusere på

Lisbeth kommer med følgende spørgsmål du kan stille dig selv for at blive mere afklaret i din proces:

 

 1. Hvad har du altid interesseret dig for, og hvad kan du blive ved med at tale om og læse om?
 2. Hvad kan du bare ikke lade være med at bruge tid på?
 3. Hvad falder dig let?
 4. Hvor oplever du flow?

 

Med de her spørgsmål kan du få en ide om hvilken vej du kan gå.

 

Lisbeths bedste råd

Sørg for at have dit bagland i orden, og ha en mentor. En mere erfaren samtale partner. Brug dine venner og veninder til at snakke med.

 

Du skal kun arbejde med din fortid hvis den står i vejen for nutiden. Det er nu du skal foretage gode bevidste valg som er med til at forme fremtiden.

 

Vær dig selv!

 

”Vær stolt af alt hvad du er og alt hvad du kan”

 

Find Lisbeth

Talentfulde kvinder

Facebook

LinkedIn

 

 Go' fornøjelse og Go' Jobjagt!

 

Lyden til er redigeret af Kennet Olesen