loader from loading.io

2. Beprövad erfarenhet

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 05/02/2016

69. Likvärdighet show art 69. Likvärdighet

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar Malin Ring, förskolefantast och affärsområdeschef på Gothia fortbildning. Även redaktör till våra böcker! Malin hjälper oss i reda kring begreppet LIKVÄRDIGHET. Vad betyder det? Och vad innebär det i praktiken? Hur skapar vi likvärdighet både i hela utbildningsväsendet men även på den enskilda förskolan? Vad behöver vi utveckla för att ge varje barn vad hen har rätt till?   Följ oss på Facebook och Instagram @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
68. Flöden- att hitta den röda tråden show art 68. Flöden- att hitta den röda tråden

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Hur skapar vi ett flöde i vår utbildning, där alla delar bildar en helhet istället för att vi styckar upp dagen i olika moment. Vi vill att undervisning genomsyrar allt vi gör och att vi skapar hög kvalité över hela dagen. Följ oss på facebook och instagram: @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
67. Årskrönika 2020 show art 67. Årskrönika 2020

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi blickar tillbaka på ett år där hållbarhet och samarbete har varit våra ledord. Ett år fullt av utmaningar men också många lärdomar. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande 2021 där vi fokuserar på att hitta den röda tråden - hur får vi till huret?! Följ oss på Facebook och Instagram @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
66. Min del i samarbetet med andra show art 66. Min del i samarbetet med andra

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har pratat med Camilla Vahlberg, personen bakom "Samspelskompetens" för att reda ut vad jag själv kan göra för att förbättra samarbetet med andra. Det blev ett samtal om reflektion, ansvar och självledarskap. Är jag en aktör i min egen vardag?

info_outline
65. Att samarbeta för att optimera show art 65. Att samarbeta för att optimera

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Myrna Palmgren, matematiker, hjälper oss att tänka kring schemaläggning och vad vi behöver samarbeta kring för att kunna göra vårt bästa på jobbet samtidigt som vi trivs och har roligt tillsammans. Det blev ett samtal kring behov, förutsättningar och vikten av att utgå från kärnan i uppdraget- barnen. Vi ber om ursäkt för svajig ljudkvalitet under intervjun men hoppas innehållet väger upp!

info_outline
64. Sunda samarbetsklimat show art 64. Sunda samarbetsklimat

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar förskolläraren Sandra Lundgren och pratar om samarbete. Hur vi får det att fungera och hur vi skapar professionella, sunda relationer på jobbet? Hur skyddar vi vår innersta kärna och hur lyfter vi det som skaver?   Följ oss på Facebook och Instagram  @forskolepodden

info_outline
63. Samarbete show art 63. Samarbete

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Att samarbetet fungerar i våra arbetslag och mellan avdelningar är helt avgörande för kvalitén på vår utbildning i förskolan. Men vad är samarbete och hur får vi det att bli bra? Vi har träffat Tone Försund vid Göteborgs universitet för att lära oss mer.

info_outline
62. Sommarkrönika 2020 - samarbete show art 62. Sommarkrönika 2020 - samarbete

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi summerar tiden som gått och blickar framåt. Vi landar i att samarbete blir vårt nya ledord i höst, vilket är grunden för hållbarhet.

info_outline
61. Tydliggörande pedagogik show art 61. Tydliggörande pedagogik

Förskolepodden: Vi pratar förskola

David Edfelt, psykolog och författare, är tillbaka i Förskolepodden. Denna gång pratar vi tydliggörande pedagogik. Vad är det och för vem är det bra? Vi pratar om tydlighet, ansvar och hur vi kan förbättra förutsättningarna för alla i förskolan. 

info_outline
60. Barnskötarens roll show art 60. Barnskötarens roll

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har träffat Linda Åhnbrink, utbildningsledare för specialistbarnskötarutbildningen på Yrgo. Hon hjälper oss att reda i vårt ansvar och hur vi kan jobba tillsammans med vårt uppdrag. Hur kan vi inspirera och motivera varandra för att skapa en kvalitativ utbildning tillsammans?

info_outline
 
More Episodes

Vi utgår ifrån skolverkets definition och får besök avförskolechef Linda Olausson.