loader from loading.io

Vägen till vila och kraft

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 06/13/2016

Text:
Efesierbrevet 6:10

Musik:
I Guds tystnad får jag vara (Sv Ps 522) – sjukhuskyrkan
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark