loader from loading.io

Jag har lugnat och stillat min själ

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 09/30/2016

Text 
Psaltaren 313

Musik 
Du är en bön (Sv Ps 762) – sjukhuskyrkan
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark

Längd: 8:37