loader from loading.io

Jag är en diamant

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 09/30/2016

 

Text
Psaltaren 84:2-4

Musik 
I Guds tystnad får jag vara (Sv Ps 522) – sjukhuskyrkan
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark

Längd: 8:36