loader from loading.io

Gemenskapens bröd

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 01/26/2017

Reflektion utifrån de fyra elementen, bibelläsning och musik

Text
Johannesevangeliet 6:35

Musik 
Som bonden tar ett fång (Sv Ps 770) – sjukhuskyrkan
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark

Bön Olof Hartman

Längd 6.42