loader from loading.io

Kan smarta textilier förändra samhället?

Forskningspodden

Release Date: 03/30/2017

Framtidens klimatsmarta mat show art Framtidens klimatsmarta mat

Forskningspodden

Vad ska vi äta i framtiden? Ett klimatsmart svar på den frågan är kanske en burgare, majonnäs eller chokladkaka som alla har några saker gemensamt: de smakar gott, de innehåller inga animaliska produkter och de tillverkas av ett svampprotein som utvecklas vid Högskolan i Borås. Svampen matas med exempelvis torrt bröd, som affären annars skulle slänga. Patrik Lennartsson,  docent och forskare inom resursåtervinning,  berättar om den världsledande forskningen. 

info_outline
För bra för att vara sant? Om pedagogiska myter och trender i skolan. show art För bra för att vara sant? Om pedagogiska myter och trender i skolan.

Forskningspodden

Kan korta motionspass eller minnesträning göra att elever får bättre betyg i skolan? Råden till lärare haglar och metoderna förpackas till kompetensutveckling som skolor köper in. Anita Norlund är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås och granskar de myter och pedagogiska trender som florerar. I det här avsnittet av Forskningspodden berättar hon varför vissa metoder rent av kan vara skadliga och tipsar om när lärare bör dra öronen åt sig.

info_outline
Googla – istället för att ringa mamma show art Googla – istället för att ringa mamma

Forskningspodden

Sökmotorernas intåg och den digitala kulturen i stort påverkar samhället i grunden – långt mer än bara på det privata planet. Förändringen går fort. De här frågorna har Jutta Haider, professor inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås bra koll på.

info_outline
Att jobba med jobbiga kunder show art Att jobba med jobbiga kunder

Forskningspodden

Respektlöshet, trakasserier, fylla, oartighet eller kriminellt beteende - kunder kan verkligen vara jobbiga. Nicklas Salomonson, docent i företagsekonomi, har forskat kring hur kunder beter sig och hur personalen hanterar dem när de blir besvärliga.

info_outline
Skola, tradition och religion – olika synsätt som krockar show art Skola, tradition och religion – olika synsätt som krockar

Forskningspodden

Viktor Aldrin, universitetslektor i SO-didaktik, är expert på hur kristendom praktiseras och hur lärare undervisar i religion. Han forskar just nu om skolavslutningar i kyrkan, ett hittills outforskat område. I podden diskuterar han bland annat om hur hans nya läromedel i religion kan bidra till respekt och intresse för religiösa.

info_outline
Kan smarta textilier förändra samhället? show art Kan smarta textilier förändra samhället?

Forskningspodden

  Nils-Krister Perssson, docent inom Smart Textiles, renar vatten och bygger muskler med och av textil. Han berättar om möjligheterna med smarta textilier.  

info_outline
Rädslan är barnets värsta fiende show art Rädslan är barnets värsta fiende

Forskningspodden

Katarina Karlsson, universitetslektor i vårdvetenskap, har i sin forskning fokuserat på små barn och gör deras röst hörd. Hon har studerat hur barn mellan 3-7 år upplever nålstick inom vården och vilket stöd de behöver från sjuksköterskor och föräldrar. Gäst är Merja Vantaa Benjaminsson, barnsjuksköterska på barn-och ungdomskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

info_outline
Nyckeln till ett långt liv show art Nyckeln till ett långt liv

Forskningspodden

Finns det facit på hur man lever ett långt och friskt liv? Fredrik Ståhl, professor i medicin, reder ut frågan i Forskningspodden.

info_outline
Konstnärlig designforskning som utmanar show art Konstnärlig designforskning som utmanar

Forskningspodden

I juni 2016 disputerar konstnären, designern och forskaren Maja Gunn vid Textilhögskolan. I sin avhandling har hon i en rad projekt provocerat och tänjt på gränser kring hur det går att arbeta med mode för att utmana det heteronormativa synsätt som är dominerande i dag. Tillsammans med Camilla Larsson , som är doktorand i konstvetenskap och tidigare curator på Bonniers konsthall, diskuterar Maja Gunn sina olika projekt som är tänkta att betraktas som vägar att föra in feministisk och queer teori i kreativa designprocesser.

info_outline
Hur forskar man om inkluderande medborgarskap? show art Hur forskar man om inkluderande medborgarskap?

Forskningspodden

Kennert Orlenius är professor i pedagogiskt arbete och har bland annat intresserat sig för frågor som rör samhällsutveckling och medborgarskap. Tillsammans med Avni Bajrami från AB Bostäder i Borås diskuterar Kennert sin senaste vetenskapliga rapport ”Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby”.

info_outline
 
More Episodes
 
Nils-Krister Perssson, docent inom Smart Textiles, renar vatten och bygger muskler med och av textil. Han berättar om möjligheterna med smarta textilier.