loader from loading.io

Vaikuttava Työnantajabrändi on helpotus kasvuyrityksen osaajapulaan

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Release Date: 08/18/2019

#147 Miksi rekrytointi ja työnantajakuvan kehittäminen on syytä jo vihdoin erottaa toisistaan? show art #147 Miksi rekrytointi ja työnantajakuvan kehittäminen on syytä jo vihdoin erottaa toisistaan?

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa otetaan uudelleen käsittelyyn rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajakuvan kehittämisen keskeiset erot. Näyttää siltä, että nämä menevät edelleen turhan usein sekaisin. 

info_outline
#146 Mitä jos hissipuhe onkin dialogi eikä monologi? show art #146 Mitä jos hissipuhe onkin dialogi eikä monologi?

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhun työelämän hissipuheista, joita jokainen meistä tarvitsee.

info_outline
#145 Tarinankerronta työhaastattelussa show art #145 Tarinankerronta työhaastattelussa

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhun siitä, miten kysymykseen: "Kerro jotain itsestäsi" kannattaa vastata työhaastattelussa.

info_outline
#144 Työnantajakuvan kehittäminen käyntiin sosiaalisessa mediassa show art #144 Työnantajakuvan kehittäminen käyntiin sosiaalisessa mediassa

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Käsittelemme tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa työnantajakuvan kehittämisen käynnistämisestä sosiaalisessa mediassa.

info_outline
#143 Introvertti ja ekstrovertti työelämässä show art #143 Introvertti ja ekstrovertti työelämässä

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastissa puhutaan mahdollisimman kansantajuisesti introversiosta ja ekstroversiosta työelämässä. 

info_outline
#142 PR ja työnantajakuvan kehittäminen show art #142 PR ja työnantajakuvan kehittäminen

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Hei sinä osaajamarkkinoinnista innostunut!

info_outline
#141 Rekrymainonta ja sen ostaminen show art #141 Rekrymainonta ja sen ostaminen

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan rekrymainonnan ostamisen taidoista.

info_outline
#140 Kasvuyritys ja työnantajakuvallinen kilpailuetu show art #140 Kasvuyritys ja työnantajakuvallinen kilpailuetu

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi-podcastin jaksossa haastan kuulijaa pohtimaan, miksi tavoittelemanne osaajan pitäisi tulla juuri meille töihin?

info_outline
#139 Sosiaalisen median käyttäminen B2B-yrityksen asialla show art #139 Sosiaalisen median käyttäminen B2B-yrityksen asialla

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan siitä, mitä sosiaalisen median yksityiskäyttö voi opettaa meille sosiaalisen median yrityskäyttöön liittyen.

info_outline
#138 Kuratoitu sisältö ja sen hyödyntäminen show art #138 Kuratoitu sisältö ja sen hyödyntäminen

Vaikuttava työnantajabrändi -podcast moderneille kasvuyrityksille

Oman sisällön tuottaminen on vaativa työ, ja vaativuustasoa kasvattaa tarvittavan sisällön määrä.

info_outline
 
More Episodes

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa kiteytetään, mikä tämä Vaikuttava Työnantajabrändi, mihin sen vaikuttavuus perustuu ja miksi erityisesti merkittävää kasvua hakevien ja erityisosaajista riippuvaisten kasvuyritysten on tärkeää erottautua ja positioitua työnantajana osaajamarkkinassa. 

Jakson sisältö

  • Mitä Vaikuttava Työnantajabrändi tarkoittaa?
  • Mihin Vaikuttava Työnantajabrändi ja sen vaikuttavuus perustuu?
  • Mitä kaikkea Vaikuttavan Työnantajabrändin kehittäminen tarkoittaa?
  • Mikä on Vaikuttava Työnantajabrändi markkinoinnin metodi?
  • Minkälainen on Vaikuttava Työnantajabrändi -strategia?
  • Mistä voin konkreettisesti huomata Vaikuttavan Työnantajabrändin vaikuttavuuden?

Jaksoa koskeva teema-artikkeli, jaksossa mainitut sisällöt ja linkit sekä vaihtoehtoiset kuuntelutavat:

https://emine.fi/podcast102

Jakson kesto: 48:37 min

***

Vaikuttava Työnantajabrändi on helpotus kasvuyrityksen osaajapulaan. Tämä on kova väite, mutta seisomme rohkeasti väitteen takana. 

Vaikuttava Työnantajabrändi  on helpotus siksi, että se tarjoaa konseptina selkeän ja eheän toimintamallin ja systeemin sellaiseen työnantajakuvan (employer image) kehittämiseen ja työnantajabrändin (employer branding) rakentamiseen, joka vaikuttaa yrityksen tavoittelemien osaajien käsityksiin ja valintoihin kyseisestä yritystä mahdollisena työnantajana arvioidessaan.

Työnantajakuva vai työnantajabrändi - mitä eroa?

Työnantajakuva tulee aina ensin, sillä se koskee yleisön rakentamista ja tietoisuuden kasvattamista. Vaikuttava Työnantajabrändi ei jätä työtä kuitenkaan tälle yleiselle, "olemme olemassa" -tasolle, vaan sisältää askeleet siihen, miten työnantajakuvasta päästään emotionaalisia kytköksiä synnyttävään työnantajabrändi-tasoon.

Nimenomaan työnantajabränditasolle pääseminen on tärkeää osaajapulaa poteville kasvuyrityksille. Työnantajabrändi on nimittäin se taso, jossa osaajat samaistuvat, ihastuvat ja sitoutuvat tiettyihin yrityksiin, ja valitsevat ne aina muiden joukosta. Kun yrityksellä on Vaikuttava Työnantajabrändi, sille ideaalit osaajat saattavat odottaa pitkiäkin aikoja päästäkseen yritykseen töihin. 

Työnantajabrändi-tasolla vaikuttavat emotionaaliset kytkökset

Työnantajabrändin rakentaminen tarkoittaa sitä, että erottaudutaan kilpailijoista mahdollisimman selkeästi. Kun yrityksellä on Vaikuttava Työnantajabrändi, sen lisäksi, että sen osaajayleisö osaa kertoa omin sanoin, miten kyseinen yritys eroaa muista vastaavista yrityksistä, Vaikuttava Työnantajabrändi myös vetoaa yrityksen liiketoiminnan kannalta ideaalien osaajien tunteisiin.

Tämä emotionaalisten kytkösten muodostuminen henkilön ja yrityksen välille on juuri se kohta, jossa osaaja ryhtyy suosimaan nimenomaan kyseistä yritystä. Työnantajakuva-tasolla osaaja on tietoinen yrityksestä, muttei vielä suosi sitä muiden vaihtoehtojen edelle. 

Tunnetasolla vaikuttaminen on erityisen tarpeellista nimenomaan nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä hakeville yrityksille, sillä nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyyy yrityksen sisällä aina tuntuvia muutoksia, kaaottisuutta ja lukuisia kasvusuunnitelman toteuttamista uhkaavia elementtejä. Mitä tiukemmin yritys kykenee nitomaan kasvusuunnitelman, johtamisen, yrityskulttuurin ja rekrytoinnin yhteen, sitä vähemmän kasvua uhkaava kaaosta organisaation sisällä ilmenee. Jokainen kasvuyrittäjä  ja kasvuyrityksen johtoryhmään kuuluva tietää tismalleen, mitä tällä tarkoitamme. 

Lue koko teema-artikkeli jakson kuvaussivulta: https://emine.fi/podcast102

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille, viestinnälle sekä HR-markkinoinnin tekijöille. Se ilmestyy joka maanantai. Susanna tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen.