loader from loading.io

#6 Forskarna: Investera i dina medarbetares arbetsmiljö

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Release Date: 05/06/2021

#10 Hur kan HR stötta verksamheternas digitala omställning? show art #10 Hur kan HR stötta verksamheternas digitala omställning?

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Digitalisering handlar om så mycket mer än teknologin. Det handlar om styrning, förändringsledning, beteenden och kultur. Att medarbetarna både är delaktiga, motiverade och engagerade i att jobba på nya sätt, är avgörande för att lyckas. Därför är digitalisering och omställning i en digital tid i allra högsta grad en fråga för HR. I det här avsnittet träffar vi Jennie Byström, utbildad specialistundersköterska i Kramfors kommun som bland annat beskriver förändringsresan till en nyckelfri hemtjänst som startade 2015, och som stötte på både framgångar och bakslag. Vi...

info_outline
#9 Vad är en attraktiv arbetsgivare och hur blir vi det? show art #9 Vad är en attraktiv arbetsgivare och hur blir vi det?

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Vad innebär det att vara en attraktiv arbetsgivare och varför är det så viktigt att ta hand om sina medarbetares engagemang och vilja att utvecklas? I det här avsnittet gästas vi av tre kunniga gäster: Eskilstuna kommuns HR-direktör Susanne Carlsson, som tog emot priset för Årets kommun employer branding vid Universum Awards 2020, berättar om sitt arbete med kultur, struktur och satsningar på ledarskap. Vi träffar också förändringsstrategen Maria Arup som beskriver VGR:s resa mot att bli Sveriges bästa arbetsgivare i offentlig sektor, och Örjan Lutz, SKR, som menar att HR ska...

info_outline
#8 Så jobbar vi framgångsrikt med ledarskapsutveckling show art #8 Så jobbar vi framgångsrikt med ledarskapsutveckling

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

I det här avsnittet pratar vi om ledarskapsutveckling - ett spännande och ibland ganska svårfångat ämne. Vi träffar bland andra Sofia Kjellström och Anna Fabisch. Sofia, är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap på högskolan i Jönköping och Anna, är utvecklingsledare i Region Jönköpings län och doktorand på högskolan i Jönköping. Tillsammans har de formulerat ett antal framgångsfaktorer.  De menar att ledarskapsutveckling sker i vardagen och att det inte går att skilja det dagliga jobbet från ledarskapsutvecklingen. Det måste få ske parallellt. Att...

info_outline
#7 Äldreomsorgslyftet gav äldreomsorgen på Orust ett stort lyft show art #7 Äldreomsorgslyftet gav äldreomsorgen på Orust ett stort lyft

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

På äldre- och demensboendet Strandgården i Ellös, på ön Orust, fick timvikarien Hutham Hussein, möjligheten att utbilda sig på arbetstid till undersköterska. Förutom att hon slipper otryggheten i att vara vikarie har hon fått en tillsvidareanställning på hundra procent och lärt sig viktiga kunskaper som stärker henne i professionen att möta de äldre boende. Det hade inte varit möjligt utan statens satsning Äldreomsorgslyftet.  - Det här är verkligen vinna-vinna för verksamheten, säger enhetschefen Ann-Christin Eriksson som arbetar på Strandgården. Ytterligare tolv...

info_outline
#6 Forskarna: Investera i dina medarbetares arbetsmiljö show art #6 Forskarna: Investera i dina medarbetares arbetsmiljö

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Vem har inte varit ny på jobbet och känt sig utlämnad, och vem har inte mått dåligt på grund av en usel arbetsmiljö? Varför är det viktigt att arbetsgivare prioriterar sina medarbetares arbetsmiljö? I det här avsnittet pratar vi med Malin Lohela Karlsson, arbetsmiljöstrateg i Region Västmanland, som även är forskare vid Uppsala universitet samt knuten till Högskolan i Gävle. Vi träffar också Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet, som berättar om vikten av att ha en genomtänkt introduktion (onboarding) för nyanställda. Han menar att ett bra...

info_outline
#5 Så bidrar omställning till att klara välfärdens kompetensförsörjning show art #5 Så bidrar omställning till att klara välfärdens kompetensförsörjning

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Arbetsmarknaden förändras och kraven på rätt kompetens förändras i en allt snabbare takt, vilket ställer krav på verksamhetens förmåga till en ansvarsfull omställning. För att möta kompetensbehovet i välfärden kan det nya kompetens- och omställningsavtalet (maj 2020) fungera som ett strategiskt verktyg. I det här avsnittet träffar vi Daniel Strandman som är projektledare och samordnar utbildningsutvecklingsinsatser kopplat till omställningsarbetet i Västra götalandsregionen (VGR). Han berättar hur VGR använt omställningsmedel för att utbilda och kompetensutveckla...

info_outline
#4: Så möter vi välfärdens kompetensutmaning! show art #4: Så möter vi välfärdens kompetensutmaning!

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Vad menade egentligen den tidigare finansministern Pär Nuder 2004 när han kallade de stora barnkullarna från 1940-talet för ”köttberg”. Han menade att försörjningen av denna generation kan bli ett problem om inte fler sätts i arbete. Med en växande andel äldre personer i befolkningen ökar trycket på vård och omsorg. För att möta de ökade behoven måste välfärdens arbetsgivare fortsätta att nyrekrytera personal men det kommer inte att räcka. I det här avsnittet presenteras olika åtgärder och strategier för att möta kompetensutmaningen. Vi pratar med Anna Brink,...

info_outline
#3 Använd kompetens rätt i vården – vad innebär det egentligen? show art #3 Använd kompetens rätt i vården – vad innebär det egentligen?

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Hälso- och sjukvården, liksom välfärden i stort, står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än antalet personer i arbetsför ålder. Det krävs en rad åtgärder på olika nivåer för att möta kompetensutmaningen. En av dessa åtgärder handlar om att arbeta på nya sätt och använda kompetens rätt. Men vad innebär det egentligen? I det här avsnittet förklarar Carin Renger, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), hur vi kan utveckla arbetssätt och använda kompetens rätt i vården. Dessutom får vi höra Åsa Celander,...

info_outline
#2 Kompetensmodell hjälper chefer att utveckla medarbetare show art #2 Kompetensmodell hjälper chefer att utveckla medarbetare

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Att kunna utvecklas på jobbet och göra karriär är viktigt – både för individen men också för att utveckla verksamheten. Hur gör man karriär i välfärden? Hur kan man jobba med att visa och utveckla karriärvägar för sina medarbetare? Och vad innebär det för medarbetares motivation och engagemang? I det här avsnittet besöker vi Göteborg stad där vi bland annat får möta processledaren Margareta Häggström som var med att införa kompetensmodellen i äldreomsorgen och medarbetaren Anneli Alvestorm som gjort karriär i äldreomsorgen.

info_outline
#1 Ungdomsmottagning online når ut till fler show art #1 Ungdomsmottagning online når ut till fler

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Digitalisering kan aldrig ersätta helt det fysiska mötet inom t ex vården. Däremot kan det underlätta i vardagen för både medarbetare i välfärden och invånare. I det här avsnittet får vi träffa medarbetare på en UM Skåne online som tidigt så behoven av att öka tillgängligheten genom att finnas där de unga finns - på nätet. När UM Skåne online sjösattes 2017, som ett komplement till den fysiska mottagningen, blev det snabbt en succé. Genom en videochatt får de unga rådgivning av en barnmorska, kurator eller sjuksköterska. Behövs prover tas bokas en tid på en...

info_outline
 
More Episodes

Vem har inte varit ny på jobbet och känt sig utlämnad, och vem har inte mått dåligt på grund av en usel arbetsmiljö? Varför är det viktigt att arbetsgivare prioriterar sina medarbetares arbetsmiljö? I det här avsnittet pratar vi med Malin Lohela Karlsson, arbetsmiljöstrateg i Region Västmanland, som även är forskare vid Uppsala universitet samt knuten till Högskolan i Gävle. Vi träffar också Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet, som berättar om vikten av att ha en genomtänkt introduktion (onboarding) för nyanställda. Han menar att ett bra introduktionsprogram är en viktig hr-strategi eftersom det bland annat påverkar nyanställdas vilja att behålla sitt jobb och att inte direkt söka sig vidare. Medverkar gör även Kristina Folkesson, arbetsmiljöexpert på SKR.