loader from loading.io

47. Män i förskolan

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 02/07/2019

Vi träffar Ludwig Wikström, förskollärare och förskolechef för att prata om män i förskolan. Vi pratar om strategier, fördomar och vikten av att se människor. Och som alltid; vikten av kollegialt lärande och samarbete.