loader from loading.io

Demokratpodden

Demokratpodden är Demokraternas podcast som publiceras på Demokratpodden.se och där poddar finns. Syftet med Demokratpodden är att erbjuda ett enkelt format för längre samtal inom olika områden som berör Demokraternas politik. Programledare är Lasse Lindberg, producent är Martin Lindeskog, exekutiv producent är Jan Jörnmark och ansvarig utgivare är Veronica Öjeskär. Demokraterna är ett nytt parti som verkar i Göteborg och Västra Götalandsregionen som startades i maj 2017 och blev Göteborgs andra största parti vid valet 9 september 2018.

info_outline Demokraterna om miljö och klimatfrågor i Göteborg 03/15/2020
info_outline Demokraterna om Västlänken 01/15/2020
info_outline Demokraterna om skola och förskola 11/22/2019
info_outline Demokraterna om Feskekörka 10/20/2019
info_outline Förorter, segregation och flykten från Göteborg 10/04/2019
info_outline Demokraterna om Liseberg och de kommunala bolagen 09/22/2019
info_outline Från 0 till Göteborgs andra största parti 09/13/2019
 
share