loader from loading.io

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Sveriges Viktigaste Jobb är en podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. Den vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av välfärdens kompetensförsörjning. I varje avsnitt berättar en kommun eller en region hur de arbetar för att möta nya behov och för att hitta rätt medarbetare, få dem att utvecklas och räcka till.

info_outline #2 Kompetensmodell hjälper chefer att utveckla medarbetare 01/20/2020
info_outline #1 Ungdomsmottagning online når ut till fler 12/02/2019
 
share