loader from loading.io

Avsnitt 1: Hållbar kommunikation

Psykologer läser Bibeln

Release Date: 08/31/2019

Avsnitt 86: Libidons laddning och Höga visan show art Avsnitt 86: Libidons laddning och Höga visan

Psykologer läser Bibeln

Libido beskrivs i den psykoanalytiska teorin som ett begär och en livsdrift. Vi använder en text ur Höga visan för att gestalta begäret till en annan människa, men pratar också om mer vardagliga exempel på libidons laddning av omgivningen. Höga visan 7:6-9 Det här är det fjärde avsnittet i ett tema om psykoanalytiska begrepp och bibeltexter.  Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 85: Vi vantrivs i kulturen show art Avsnitt 85: Vi vantrivs i kulturen

Psykologer läser Bibeln

Den gyllene regeln föreslår att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Men människor är ju inte särskilt älskansvärda, menar Freud 1930 i texten "Vi vantrivs i kulturen". Livet är en kompromiss mellan våra egna önskningar och begränsingarna i ett liv tillsammans. Utan så stränga krav på oss själva ökar möjligheten till lycka, antyder Freud. Med mer kärlek lever vi bättre tillsammans, säger bibeltexten. Så hur går det att leva tillsammans i samhället? Kan man bli lycklig? Matt 7:7-12 Det här är det tredje avsnittet i en temaserie om bibeltexter ur ett...

info_outline
Avsnitt 84: Förnekelse och lögner show art Avsnitt 84: Förnekelse och lögner

Psykologer läser Bibeln

 Vissa saker vill vi inte kännas vid att vi gjort. Vi glömmer bort dem. I texten läser vi att den som påstår att den aldrig gör fel ljuger och att vi behöver skärskåda oss själva för att leva i "sanningen". Det finns en tydlig parallell till de psykoanalytiska beskrivningarna av försvar - vi ljuger för oss själva lite till mans, men när vi skärskådar oss själva blir vi mer levande. 1 Joh 1:6 Det här är det andra avsnittet i en temaserie där vi pratar om bibeltexter ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 83: Oidipus - om triader, begär och konkurrens show art Avsnitt 83: Oidipus - om triader, begär och konkurrens

Psykologer läser Bibeln

Myten om kung Oidipus är välkänd inom den psykoanalytiska teoribildningen och i dagens avsnitt läser vi ur skapelseberättelsen, pratar om Oidipusmyten och resonerar om dessa texter i relation till begär, förförelse och konkurrens. 1 Mos 3:1-8 Det här är det första avsnittet i ett längre tema, där vi använder oss av psykoanalytiska teorier och begrepp i våra samtal om bibeltexter. Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 82: Hopp show art Avsnitt 82: Hopp

Psykologer läser Bibeln

Hopp består av ovisshet och önskan, men bara en önskan som har en levande möjlighet. När blir hopp önsketänkande och finns det en risk att hoppet gör oss passiva? Ps 143:8 Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 81: Perspektiv show art Avsnitt 81: Perspektiv

Psykologer läser Bibeln

Verkligheten är större än vad vi själva ser. "Gud är större" står det i texten. Den förra ärkebiskopen Antje Jackelén hade det som valspråk och förklarar i en intervju att det är en hjälp att döma sig själv mindre hårt. Det ger helt enkelt perspektiv på livet. Att få perspektiv är också centralt i psykoterapi - men hur, och på vad? 1 Joh 3:19 Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 80: Ångest show art Avsnitt 80: Ångest

Psykologer läser Bibeln

Ångest är en smärtsam del av att vara människa och i dagens avsnitt inleder vi ett samtal om hur ångest kan te sig, hur den beskrivs i samtiden, men också hur vi kan begripa den som psykologiskt fenomen. Ämnet är dock outtömligt och vi håller för troligt att vi framöver återkommer med en fördjupning. Luk 21:25-28 Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 79: De urgamla stigarna show art Avsnitt 79: De urgamla stigarna

Psykologer läser Bibeln

Det förefaller finnas en kunskap om livet som nästan är omöjlig att förmedla till nästa generation, men som återfinns i myterna och sagorna. I det här avsnittet pratar vi om de urgamla stigarna, hur vi känner igen den goda vägen och var den kan tänkas leda. Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 78: Att bli förstådd - och att förstå show art Avsnitt 78: Att bli förstådd - och att förstå

Psykologer läser Bibeln

Vad behövs för att känna sig förstådd? Inte att andra varit med om detsamma som jag, men kanske att de känner igen känslan. Eller ser mig. Vi pratar om vad det är att bli förstådd och att förstå i både Psaltaren och filmen Everything everywhere all at once. Ps 139:1-6 Musik: Andreas Aleman  Hemsida:   

info_outline
Avsnitt 77: En röst som till mitt hjärta bröt show art Avsnitt 77: En röst som till mitt hjärta bröt

Psykologer läser Bibeln

När vi har det bra och inte är så upptagna av oro, väcks ibland en längtan och ett begär att skapa något mer. Vi pratar om denna ostoppbara kraft som kreativitet och funderar över dess utmaningar och hinder. Pred 5:17-5:19 Titeln är tagen ur Johan Henrik Kellgrens dikt "Den nya skapelsen eller inbillningen värld", som också läses i avsnittet. Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
 
More Episodes
Petrus återser den uppståndne Jesus och vi diskuterar deras dialog och funderar kring hållbar kommunikation. Joh 21:15-17

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att vi ganska ofta läser Bibeln precis så: från en psykologisk horisont. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se