loader from loading.io

Avsnitt 1: Petrus och den uppståndne Jesus

Psykologer läser Bibeln

Release Date: 08/31/2019

Avsnitt 46: Berättigad hämnd show art Avsnitt 46: Berättigad hämnd

Psykologer läser Bibeln

Jakob har blivit lovad att få gifta sig med Labans yngsta dotter Rakel, men vid bröllopet bryter Laban sitt löfte. Vad gör vi när vi blir svikna, lurade och kränkta, när hämnd känns berättigat? Och vad riskerar hämnden att göra med oss som människor? 1 Mos 30:37-43 Musik: Andreas Aleman  Hemsida:     

info_outline
Avsnitt 45: Upplysning show art Avsnitt 45: Upplysning

Psykologer läser Bibeln

Kroppens lampa är ögat och kan lysa upp oss inifrån, läser vi. Är det upplysning det syftar på, tillståndet av klarsyn och insikt som är bortom beskrivning? Så eftersträvat i många andliga traditioner, och samtidigt inte något man uppnår genom strävan, sägs det. Vi pratar om upplysningens psykologi, att släppa taget och att ta verkligheten för vad den är. Luk 11:34-36 Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 44: I ungdomen show art Avsnitt 44: I ungdomen

Psykologer läser Bibeln

"Gläd dig yngling, medan du är ung" läser vi i Predikaren. Men är det så kul att vara ung? I det här avsnittet pratar vi om den härliga, besvärliga och romantiserade ungdomstiden. Vi funderar också över dokumentären "Målbrottskören" och hur allt växande samtidigt innebär en sorg. Pred 11:9-10 Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 43: Frihet show art Avsnitt 43: Frihet

Psykologer läser Bibeln

"Bekymra er inte" står det i Matteustexten. Varför inte, när det finns så mycket att bekymra sig för? "Freedom's just another word for nothing left to lose" sjöng Janis Joplin. Vi undersöker friheten - den som innebär att inte vara bunden till något, men kan göra en ensam, och den som innebär att kunna leva fullt ut just för att man inte är bunden. Vad är inre och yttre frihet? Matt 6:25-34   Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Besvärliga familjer show art Besvärliga familjer

Psykologer läser Bibeln

Vad är en familj? Vad hade hänt om den heliga familjen inte blivit en familj? Vilka människor såg Jesus som sin familj? Och hur gick det egentligen när Lea och Rakel från första avsnittet fick barn som växte upp och blev stora? I det tredje och sista avsnittet där Psykologer läser Bibeln möter podcasten Vad Synd! pratar vi om familjer som det är besvärligt att vara en del av och familjer som är besvärliga för att de utmanar omgivningen. Hemsida: psykologerlaserbibeln.se

info_outline
Besvärliga människor show art Besvärliga människor

Psykologer läser Bibeln

Vad gör en människa besvärlig? Varför är det så svårt att stå ut med godhet? Finns det en rättmätig besvärlighet? Och vem är egentligen den besvärliga i historien som slutar med Johannes döparens huvud på ett fat? I det andra av tre avsnitt där podden Psykologer läser Bibeln möter podden Vad Synd! pratar vi bland annat om de besvärliga bibliska karaktärerna Jona, Vashti, Herodias och Johannes. Hemsida: psykologerlaserbibeln.se

info_outline
Besvärliga känslor show art Besvärliga känslor

Psykologer läser Bibeln

Varför skäms Adam och Eva för att de är nakna snarare än för att de ätit av den förbjudna frukten? Vad betyder det att Leas ögon är matta? Och vad hade hänt om Petrus hade använt lågaffektivt bemötande mot Jesus? I det första av tre avsnitt där podden Psykologer läser Bibeln möter podden Vad synd! tar vi oss an de besvärliga känslorna skam, avund och förnekelse. Hemsida:

info_outline
Avsnitt 42: Finns det någon tröst? show art Avsnitt 42: Finns det någon tröst?

Psykologer läser Bibeln

Prästerna Kerstin Dillmar och Lars Björklund har precis skrivit en bok om tröst och tillsammans med dem läser vi ur Job och resonerar kring vad tröst egentligen är. Job 26:1-14 Musik: Andreas Aleman    Hemsida:  Länk till boken: https://www.argument.se/produkt/gudstjanst-och-forsamling/for-praster-och-diakoner/vara-skillnad/

info_outline
Avsnitt 41: Det dåliga samvetet show art Avsnitt 41: Det dåliga samvetet

Psykologer läser Bibeln

På skuldtoppen förefaller sådant som inte har hunnits med generera mest dåligt samvete. I ett av Korintierbreven går det att läsa: "Allt är tillåtet - men allt är inte är nyttigt." Hur kan vi förstå det här? Vi pratar om skuld och dåligt samvete och särskilt om skuldkänslorna över det som vi inte har gjort. 1 Kor 10:23-10:26   Musik: Andreas Aleman  Hemsida: 

info_outline
Avsnitt 40: Den goda vreden show art Avsnitt 40: Den goda vreden

Psykologer läser Bibeln

I texten är Jesus arg över kommersen i templet och visar det tydligt. Vrede kan vara allt från mild gränssättning till ursinne, enligt psykologi, och kommer över oss alla ibland. Men en del vill inte "vara en arg person" och motar bort den. Andra kan inte kontrollera den. Vi ser närmare på dess kraft och varför vreden kan kännas hotande. Mark 11:15-19 Musik: Andreas Aleman  Hemsida:     

info_outline
 
More Episodes

Petrus återser den uppståndne Jesus och vi diskuterar deras dialog och funderar kring hållbar kommunikation. Joh 21:15-17

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att vi ganska ofta läser Bibeln precis så: från en psykologisk horisont. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se