loader from loading.io

Technische en kwetsbare professionaliteit

Kennisnet-podcast

Release Date: 07/01/2021

Digitale geletterdheid op school? Weet wat werkt show art Digitale geletterdheid op school? Weet wat werkt

Kennisnet-podcast

Wat zegt onderzoek over hoe digitale geletterdheid in het onderwijs kan worden ingebed? We praten er in deze podcast over met Anneke Smits, lector onderwijsinnovatie en ict aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Anneke Smits bekeek in de wetenschappelijke literatuur wat we weten over hoe we digitale geletterdheid effectief kunnen onderwijzen. Vier bruikbare lijnen komen daaruit naar voren:   1. Doe het samen en sluit aan bij het echte leven 2. Doseer het computergebruik 3. Investeer in kennis  4. Zorg voor sterke leraren Lees verder:  

info_outline
Onderwijs flexibel organiseren met ict en technologie: mogelijkheden en uitdagingen show art Onderwijs flexibel organiseren met ict en technologie: mogelijkheden en uitdagingen

Kennisnet-podcast

Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit met behulp van ict en technologie? Die vraag staat centraal in deze aflevering van de Kennisnet podcast. Onderwijskundig projectadviseur Manel van Kessel gaat in gesprek met Frans Schouwenburg en Nadira Saab. Onze huidige samenleving heeft impact op hoe we het onderwijs kunnen en willen inrichten. Dankzij ict en innovatieve technologie kan onderwijs flexibel worden ingericht, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor het verhogen van de onderwijskwaliteit. Denk aan situaties waarbij technologie taken van de...

info_outline
'Digitale transformatie of digitale storm?' - een interview met Larissa Zegveld show art 'Digitale transformatie of digitale storm?' - een interview met Larissa Zegveld

Kennisnet-podcast

De samenleving maakt een digitale transformatie door en die transformatie heeft ook haar impact op het onderwijs. Wat zijn de komende jaren de meest urgente uitdagingen voor de onderwijssector? En aan welke antwoorden kunnen we denken? In deze podcast laat Larissa Zegveld, directeur-bestuurder Kennisnet, haar licht hierop schijnen.   In deze aflevering gaat Remco Pijpers in gesprek met Larissa Zegveld. Aan bod komt onder andere: Stellen we de mens of de samenleving centraal in het ontwerpen van online systemen? Hoe wil Nederland dat er wordt omgegaan met digitalisering in het...

info_outline
'Het internet is stuk' - een interview met Marleen Stikker show art 'Het internet is stuk' - een interview met Marleen Stikker

Kennisnet-podcast

'Het internet is stuk', luidt de titel van het boek dat Marleen Stikker publiceerde in 2019. De ondertitel van het boek is hoopgevender: ‘Maar we kunnen het repareren’. In deze aflevering gaat Remco Pijpers met Stikker in gesprek over de trend van technologie en publieke waarden in het onderwijs. Is het onderwijs erop vooruitgegaan wat betreft technologie en publieke waarden? Hoe ziet Stikker het burgerschap in een digitale context? En hoe stellen we leerlingen en studenten in staat het internet eerlijk en inclusief te maken? Marleen Stikker is oprichter, directeur en bestuurder van...

info_outline
Digitale veiligheid: succesvolle interventies show art Digitale veiligheid: succesvolle interventies

Kennisnet-podcast

Hoe voorkomen we dat we op een phishing link klikken? Wat is het effect van campagnes en trainingen rondom digitale veiligheid? Wat voor onderzoek is er nog nodig? In deze podcast gaan Larissa Zegveld en Cor Ottens in gesprek met Jan-WIllen Bullée, onderzoeker cybersecurity aan de Universiteit Twente. Jan-Willem Bullée doet onderzoek naar succesvolle interventies rondom digitale veiligheid. Hij stelt vragen als: Waarom hebben we de link al geopend, voor we gaan nadenken? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet meer op verkeerde links klikken? Werken campagnes als ‘Hang op, klik weg, bel uw...

info_outline
Van deepfake tot virtual humans. Wat is echt, wat is nep? show art Van deepfake tot virtual humans. Wat is echt, wat is nep?

Kennisnet-podcast

Synthetische media zijn gemaakt of bewerkt door kunstmatige intelligentie-software. Het gaat om een veelheid aan uitingen, zoals virtual humans, Fortnite, Roblox en de Metaverse, maar de bekendste vorm is wel de deepfake. Er zou een nieuwe mediarevolutie gaande zijn. Een voor de hand liggende vraag dient zich aan: wat is nog echt, wat is nep? Hoe dan ook stellen synthetische media het onderwijs voor uitdagingen: Hoe leer je leerlingen bijvoorbeeld nep van echt van te onderscheiden?  Hoe voer je er met leerlingen het goede gesprek over?  Liggen er misschien juist ook mogelijkheden...

info_outline
Kansen(on)gelijkheid en adaptieve leertechnologie show art Kansen(on)gelijkheid en adaptieve leertechnologie

Kennisnet-podcast

Digitale technologie in het onderwijs kan bijdragen aan kansengelijkheid maar die kansengelijkheid juist ook in de weg zitten. Hoe zit dat precies? In deze podcast spreken we dr. Inge Molenaar en prof. dr. Eddie Denessen over de invloed van adaptieve leertechnologie op kansengelijkheid. Dr. Inge Molenaar is universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Ze geeft leiding aan het Adaptive Learning Lab waarin ze projecten uitvoert die zich enerzijds richten op het gebruik van adaptieve onderwijstechnologieën in het Nederlandse onderwijs en anderzijds nieuwe...

info_outline
Toine Maes met pensioen: 'Werken aan digitalisering is nooit klaar' show art Toine Maes met pensioen: 'Werken aan digitalisering is nooit klaar'

Kennisnet-podcast

Na 20 jaar ict in het onderwijs gaat directeur-bestuurder Toine Maes met pensioen. Programmamanager Manon Geven gaat met hem in gesprek, op zijn laatste werkdag. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij Kennisnet?

info_outline
Informatica-onderwijs nieuwe stijl show art Informatica-onderwijs nieuwe stijl

Kennisnet-podcast

Twee jaar geleden is het havo- en vwo-eindexamenprogramma voor informatica vernieuwd, met een verfrissend perspectief op informatica-onderwijs. De eerste scholieren hebben voor de zomer van 2021 eindexamen gedaan. We staan in deze podcastaflevering stil bij het vak informatica met 2 gasten: Jos Tolboom van SLO, lid van de commissie die het eindexamenprogramma heeft ontwikkeld en Renske Weeda, docent in Nijmegen en wetenschapper. In deze podcastaflevering gaan we onder andere in op de vragen: Wat is er vernieuwd aan het vak?  Wat maak de inhoud van het vak zo aansprekend?  Hoe kan...

info_outline
De leraar en technologie, reflecties van de Denker des Vaderlands show art De leraar en technologie, reflecties van de Denker des Vaderlands

Kennisnet-podcast

Wat betekent het om leraar te zijn in een tijd waarin het onderwijs in een nieuw licht staat? Het nieuwe licht van intelligente technologie. Kan de filosofie helpen die betekenis scherp te krijgen? In deze podcast gaan we hierover in gesprek met filosoof Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands. Eerst meer lezen over Van Tongeren?

info_outline
 
More Episodes

Hoe moet docent-professionalisering er uit zien na de coronacrisis, in tijden van versnelde digitalisering? In deze podcast gaat Remco Pijpers daar met opleidingsdocent Mirjam van Tilburg over in gesprek. Van Tilburg waarschuwt voor een te eenzijdige nadruk op ‘technisch professionalisme’. 

Van Tilburg is onderzoeker en docent aan de Master Kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ze is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en beeldend kunstenaar. 

Reflecterend op de crisistijd maakt ze een vergelijking tussen technisch professionalisme en kwetsbaar professionalisme. Het eerste is het rationele, instrumentele, het tweede een professionalisme van onzekerheid, niet-weten. Hoe vind je de balans? 

Digitalisering in het onderwijs gaat hoe dan ook door, in volle hevigheid. Met zegeningen en zorgen. Hoe kun je je daartoe als leraar verhouden? “Als we het hebben over professionaliseren, naar welke lat werken we dan toe? Hoe ziet die lat eruit in tijden van digitalisering?”