loader from loading.io

16. Hvor tit skal vi mødes?

Mødegangen

Release Date: 09/18/2021

22. Hvorfor skal vi arbejde med teambuilding?  show art 22. Hvorfor skal vi arbejde med teambuilding?

Mødegangen

Endelige er gruppen samlet på Hotel Morgenstjerne. To dage som kun står i samarbejdets navn. Henriette har brugt langt tid på at planlægge dette sammen med en ekstern facilitator. ”Jeg vil være en del af drøftelserne på lige fod med de andre i gruppen, og derfor skal jeg ikke selv være mødeleder og faciliterer dagene,” siger hun. Hun glæder sig til at være deltagende i processerne og overdrage ansvaret til den eksterne facilitator. Hun er også spændt på, hvad udbyttet af dagene er...

info_outline
21. Hvad får vi ud af at lave visuel understøttelse af vores møder? show art 21. Hvad får vi ud af at lave visuel understøttelse af vores møder?

Mødegangen

Christina er ved at være godt træt af, at ingen læser hendes referater. Alle i gruppen er enige om, at de er vigtige. Men hvorfor bliver de så ikke læst? ”Jeg har jo noteret mine egne opgaver” siger Jens, så jeg behøver ikke læse referatet. ”Nej,” argumenterer mødeleder Henriette: ”men der er også beslutninger, som ikke kræver handling, men som vi bare skal huske fremadrettet. For eksempel på sidste møde, hvor vi aftalte, at vi alle skal bruge mere tid på at forberede os til vores møder”. ”Hvad med visuel understøttelse i stedet for det der word-helvede”...

info_outline
20. Hvordan får jeg tid til det, jeg ikke har tid til?  show art 20. Hvordan får jeg tid til det, jeg ikke har tid til?

Mødegangen

Ulrik ved det godt! Han skal være forberedt, når han kommer til ledelsesmøde. Også på de ting, som ikke direkte vedrører ham. Han er økonomichef, og derfor er der jo en del af bilagsmaterialet, som han kender godt. Men efter hvert eneste møde lover han sig selv, at han skal bruge mere tid på at sætte sig ind i de andres materiale på dagsorden. Han har lært på et kursus engang, at det jo handler om at reservere tid i kalender til det. Men den tid bliver altid opslugt af noget andet. ”Hvis jeg skulle forberede mig til alle de møder, jeg indkaldes til, ville jeg aldrig få noget...

info_outline
19. Hvordan kan vi håndtere det, når nogen tager alt taletiden på mødet? show art 19. Hvordan kan vi håndtere det, når nogen tager alt taletiden på mødet?

Mødegangen

Henriette glæder sig altid til at deltage i de månedlige møder i den øverste ledergruppe. Her møder hun alle de andre ledere på sit eget niveau, og der sker altid et eller andet, som de kan tale om senere. Det er faktisk ikke nogen særlig gode møder. Det er der vist ingen, der synes. Og efter COVID foregår mange af møderne virtuelt. Mødelederen, som er virksomhedens allerøverste direktør, siger, at alle argumenter skal høres til ende. Han går ikke ind og styrer tiden eller samtalen. Tværtimod deltager han i den på lige fod med de andre, bortset fra at han selv tager og får...

info_outline
18. Hvorfor opstår der samtalemønstre i møder? show art 18. Hvorfor opstår der samtalemønstre i møder?

Mødegangen

Inge og Jens er de ældste i ledergruppen. De er også dem, der har været i virksomheden længst. Jens var faktisk i spil til at avancere fra sin rolle som salgschef til overordnet leder for gruppen, men det lykkes ikke. Det passer Inge godt. Hun ville nok ikke være blevet, hvis han skulle være chef. I stedet fik de den 37 årlige Henriette som leder. Inge synes, at Henriette burde rådføre sig mere med hende. Men det gør hun næsten aldrig. Henriette har nu været leder for gruppen i et par år. Hun lægger mærke til, at Inge næsten altid tager ordet, når Jens har sagt noget. Ud af de...

info_outline
17. Hvordan kan vi arbejde med forskellige roller i mødet? show art 17. Hvordan kan vi arbejde med forskellige roller i mødet?

Mødegangen

I ledergruppen går opgaven med at skrive referat på skift. Det er ikke prioriteret, at en decideret sekretær sidder med denne opgave, og ingen vil påtage sig opgaven fast. Mødeleder Henriette har faktisk også eksperimenteret med at lade mødelederrollen gå på skift, men hun endte med at droppe det og tage den selv. Hun øver sig i, at de enkelte dagsordenspunkter har en ansvarlig, som ikke er hende selv, og i det hele taget ser hun det som sin mest vigtige opgave, at få møderne i gruppen til at fungere optimalt. Der er et stykke vej endnu, tænker hun ofte…

info_outline
16. Hvor tit skal vi mødes? show art 16. Hvor tit skal vi mødes?

Mødegangen

I Henriettes ledergruppe mødes de hver fredag. Det er dagen efter, at økonomi har deadline på ugerapporten, hvilket er et væsentligt input til, hvad der er på dagsorden. Og det gør også, at hun har tid til at viderebearbejde det input, der kommer til når hun selv skal deltage i mødet i den øverste ledelse. I den øverste ledelse mødes de altid om tirsdagen, og mødet varer en hel dag en gang om måneden. Så har hun lige weekenden til at fokusere på, hvad hun vil sige, når hun får ordet. Det passer hende godt. Virksomhedens HR-team mødes fredag eftermiddag, og det er lidt...

info_outline
15. Hvad er værdien i uenighed? show art 15. Hvad er værdien i uenighed?

Mødegangen

På denne uges ledermøde er det vigtigste punkt på dagsorden at beslutte, om dele af produktionsprocessen skal outsources til en leverandør. Det var egentlig Gissem, der har ansvaret for den ene produktionslinje, der har taget det op med lederen, Henriette, på et 1:1 møde. Det fik Henriette til at tage det op med Esben, som har ansvaret for de øvrige produktionslinjer, på det næste 1:1 møde som hun havde med ham, og han var blevet frustreret. ”Hvad er det i den nuværende måde, jeg driver tingene på, du ikke kan lide?” spurgte han. Henriette følte sig fanget. Hun blev mellemled...

info_outline
14 Hvordan skabes der ejerskab for punkter, der ikke er til debat? show art 14 Hvordan skabes der ejerskab for punkter, der ikke er til debat?

Mødegangen

Den helt overordnede strategiproces er afsluttet. Henriette har deltaget i den og givet sit bidrag på linje med mange andre på hendes niveau. Nu er den fine powerpoint udsendt til alle deltagere i processen, og der er lavet ”pixi”hæfter, der nu skal omdeles via alle ledere til alle medarbejdere. Henriette har sat ”Strategi” øverst på dagsorden til sit næste virtuelle ledelsesmøde. Hendes plan er at bruge ca. 20 minutter på at gennemgå det, hun finder vigtigst fra den omdelte powerpoint – ”Jeg kan jo dele mit skrivebord og vise det,” tænker hun. Herefter er ordet frit....

info_outline
13 Hvordan kan vi undgå væg-til-væg-møder? show art 13 Hvordan kan vi undgå væg-til-væg-møder?

Mødegangen

”Jeg er lige nødt til at skrive en note fra det møde, jeg kommer fra – ellers glemmer jeg det – kan jeg lige få 3 minutter?” siger Inge henvendt til sin chef Henriette, der netop skal til at byde velkommen til ugens ledelsesmøde. Inge har lige rejst sig fra et to-timersmøde i en tværgående administrationsgruppe, hvor bølgerne gik højt. Hun havde ellers planlagt at gå fra det møde fem minutter før det var berammet slut, og havde endda sagt det til mødelederen, men sådan gik det ikke. Tværtimod forlod hun mødet, da det stadig var i fuld gang, på slaget 11.00 og løb hen...

info_outline
 
More Episodes

I Henriettes ledergruppe mødes de hver fredag. Det er dagen efter, at økonomi har deadline på ugerapporten, hvilket er et væsentligt input til, hvad der er på dagsorden. Og det gør også, at hun har tid til at viderebearbejde det input, der kommer til når hun selv skal deltage i mødet i den øverste ledelse. I den øverste ledelse mødes de altid om tirsdagen, og mødet varer en hel dag en gang om måneden. Så har hun lige weekenden til at fokusere på, hvad hun vil sige, når hun får ordet. Det passer hende godt. Virksomhedens HR-team mødes fredag eftermiddag, og det er lidt ærgerligt, at de temaer, der kommer op der først kan komme i ledelsen en hel uge efter. Men det er, som det er. Så klarer de det til to og to møder i løbet af ugen.