loader from loading.io

Gud du ser mig

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 09/30/2016

 

Text
Psaltaren 139:1-18

Musik
Du omsluter mig (Sv Ps 768) – sjukhuskyrkan
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark

Längd 5:07