loader from loading.io

En inre tillflykt

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 11/23/2016

 

Text
Psaltaren 46:2-6

Musik
Herre, jag vill bida (Sv Ps 206) – sjukhuskyrkan
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark

Längd 9.08