loader from loading.io

Ett ljus i mörkret

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 11/23/2016

Reflektion utifrån de fyra elementen, bibelläsning och musik

Text
Johannesevangeliet 8:12

Musik
Jesus, Guds son (Sv Ps 781) – sjukhuskyrkan
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark

Bön Siv Larsson

Längd 7.19