loader from loading.io

Törsten och vattnet

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 02/03/2017

Reflektion utifrån de fyra elementen, bibelläsning och musik

Text
Johannesevangeliet 7:37-38

Musik 
Var inte rädd (Sv Ps 256) – sjukhuskyrkan
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark

Längd 7.47