loader from loading.io

Vid Genesaret en morgon

Svenska kyrkan i Umeå

Release Date: 02/03/2017

Bibelläsning och musik

Text 
Lukasevangeliet 5:1-11
Johannesevangeliet 21: 1-14

Musik
Ditt Genesaret – Anders Axelsson
Din nåd står vakt omkring mitt hus – Anders Widmark

Längd 8.26