loader from loading.io

Sommarlyssning med Maud Deckmar

Podden Autism

Release Date: 07/21/2023

Avsnitt 12 Autismspecifik kompetens med Maria Weiselius show art Avsnitt 12 Autismspecifik kompetens med Maria Weiselius

Podden Autism

Personer med autism blir ofta missförstådda och feltolkade. De beskrivs ibland som svåra att förstå sig på och svåra att ha med att göra. För att ge rätt förutsättningar för utveckling och goda levnadsvillkor behövs därför rätt förståelse, kunskap och bemötande från omgivningen. Hur kan autismspecifik kompetens hjälpa oss att få en större förståelse för individuella skillnader mellan autistiska personer? Hur kan vi säkerställa att viktig kunskap om bemötande stannar i verksamheter som möter och stöttar människor med autism? Vi träffar Maria Weiselius,...

info_outline
Avsnitt 11 Föräldraskap med Katarina Sörngård show art Avsnitt 11 Föräldraskap med Katarina Sörngård

Podden Autism

Föräldraskap är en utmanande resa för många. När man har barn med autism kan dessa utmaningar bli större. Barnets behov av extra stöd och anpassningar ställer mer krav på föräldraskapet. Det blir ofta extra märkbart i övergångar så som när barnet går från ung till vuxen. Hur kan man som förälder hantera dessa utmaningarna? Hur navigerar man de många förväntningarna som ställs på en och hur kan man förstå och förbereda både sig själv och sitt barn för framtiden? Vi träffar Katarina Sörngård, psykolog och specialist i neuropsykologi, för ett samtal om...

info_outline
Avsnitt 10 Autistisk hjärnforskning med Kajsa Igelström show art Avsnitt 10 Autistisk hjärnforskning med Kajsa Igelström

Podden Autism

I avsnitt 10 av Podden Autism pratar vi om autistisk hjärnforskning med Kajsa Igelström. Att vara autistisk innebär att leva med en annorlunda upplevelse av världen. Underliggande mekanismer i hjärnan påverkar bland annat perception och motorik och gör att den individuella variationen mellan autistiska personer är stor. Det gör det svårt att hitta en enkel definition av hur autism påverkar människors vardag. Hur kan förståelse av den autistiska hjärnan hjälpa oss att bättre förstå autism och kan ett autistiskt perspektiv hjälpa forskningen framåt? Vi träffar Kajsa...

info_outline
Avsnitt 9 Autism i arbetslivet med Åsa Hedlund show art Avsnitt 9 Autism i arbetslivet med Åsa Hedlund

Podden Autism

I avsnitt 9 av Podden Autism pratar vi om autism i arbetslivet. Att hitta ett yrke som passar när man har autism kan vara extra svårt för en del. Personer med autism kan ha många olika styrkor i form av till exempel noggrannhet, detaljfokus eller kreativitet. Men även svårigheter med bland annat sociala relationer, röriga situationer och hantering av stress. Men hur kan det vara då att vara autistisk och arbeta i en stressig och stundtals rörig miljö som exempelvis vården? Vi pratar om och reder ut detta med Åsa Hedlund, doktor vid Gävle Högskola.  Podden Autism görs av...

info_outline
Avsnitt 8 Neurodiversitet med Hanna Bertilsdotter-Rosqvist show art Avsnitt 8 Neurodiversitet med Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Podden Autism

I avsnitt 8 av Podden Autism pratar vi om neurodiversitet. Neurodiversitet är den naturliga variation som förekommer i den mänskliga hjärnan. Begreppet myntades av sociologen Judy Singer, som beskrev att det finns olika sorters hjärnor och därmed inget rätt och fel. Men vad innebär egentligen neurodiversitet? Vi reder ut begreppet och pratar om autistisk identitet och autistisk autismforskning med Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, professor vid Södertörns Högskola. Podden Autism görs av Autism Sverige och produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.

info_outline
Avsnitt 7 Lajv show art Avsnitt 7 Lajv

Podden Autism

I avsnitt 7 av Podden Autism pratar vi om lajv. Tillsammans med en panel bestående av Michael Ekegren (lajvare), Ingela Visuri (lektor vid Högskolan Dalarna) och Linnea Thörnqvist (lajvpedagog på Lajverksatden) svarar vi på frågor om vad lajv är, varför så många autistiska personer lockas till lajvvärlden och vad vi kan lära oss av lajv som ett pedagogiskt verktyg. Podden Autism görs av Autism Sverige och produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.  Länkar som nämns i avsnittet:

info_outline
Avsnitt 6 Svensk autismhistoria show art Avsnitt 6 Svensk autismhistoria

Podden Autism

I avsnitt 6 av Podden Autism pratar vi om autismens historia i Sverige. Tillsammans med en panel bestående av Mats Jansson (sakkunnig utredare på Autism Sverige), Sofia Littmarck (lektor vid Linköpings Universitet) och Peter Holmqvist (lektor vid Linköpings Universitet) svarar vi på frågor om när man började prata om autism i Sverige, vilka frågor som ledde till att den svenska funktionsrättsrörelsen kom till och hur synen på autism och samhällets stöd har förändrats över tid. Podden Autism görs av Autism Sverige och produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.

info_outline
Avsnitt 5 Socialförsäkringen show art Avsnitt 5 Socialförsäkringen

Podden Autism

I avsnitt 5 av Podden Autism pratar vi om aktivitets- och sjukersättning som är en del av socialförsäkringen. Tillsammans med en panel bestående av Linda Dürr Jensen (engagerad inom Autism Sverige), Åsa Plesner (grundare av tankesmedjan Balans) och Malin Tjernell Prioset (förbundsjurist och intressepolitisk utredae på Autism Sverige) svarar vi på frågor om hur aktivitets- och sjukersättning fungerar, varför situationen ser ut som den gör idag och hur människors vardag påverkas av att leva i systemet. Podden Autism görs av Autism Sverige och produceras med stöd från Svenska...

info_outline
Avsnitt 4 Daglig Verksamhet show art Avsnitt 4 Daglig Verksamhet

Podden Autism

I avsnitt 4 av Podden Autism pratar vi om daglig verksamhet. Tillsammans med en panel bestående av Ann Jönsson (utredare på Socialstyrelsen), Pär Lönnborg (verksamhetschef och samordnare på Cedergruppen) och Pia Ekesand (deltagare på Cedergrupens dagliga verksamhet) svarar vi på frågor om vad daglig verksamhet är, varför det är en viktig insats och hur den dagliga verksamheten kommer se ut i framtiden. Podden Autism görs av Autism Sverige och produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.  Länkar som nämns i avsnittet:

info_outline
Sommarlyssning med Elsa Törnqvist show art Sommarlyssning med Elsa Törnqvist

Podden Autism

Podden Autism återvänder med en ny sommarserie! I det här avsnittet hör du Elsa Törnqvist berätta om hur det är att kämpa för att få en diagnos i vuxen ålder - om bussar, bokkontrakt och nöjesfältet. Elsa Törnqvist är författare och studerar till lärare. Elsa har skrivit Siv utan liv (2022) och Jag vill bara bli erkänd som stat (2022) som är en självbiografi om att vara autistisk. Hon bor i Stockholm med sin sambo.

info_outline
 
More Episodes

Podden Autism återvänder med en ny sommarserie!

I det här avsnittet hör du Maud Deckmar berätta om att komma vidare med livet när allt inte blev som man hade trott.

Maud Deckmar är föreläsare och författare. Maud har bland annat skrivit två böcker om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning, Freds bok (1998) och Ärrvävnad (2009). Hon bor i Östersund med sin man och har två vuxna barn varav sonen Fred har autism och intellektuell funktionsnedsättning.