loader from loading.io

Pre-Graduation உள்ளிருப்புப் பயிற்சி

Creative Disturbance

Release Date: 12/05/2019

Addressing the Trauma of Migration: A Conversation with Artist Beili Liu show art Addressing the Trauma of Migration: A Conversation with Artist Beili Liu

Creative Disturbance

Artist Beili Liu talks about her cultural experience as a young child in China and her work addressing the trauma of migration and immigration through commonplace materials and textiles, materials that connect to traditional woman's work of caring, supporting and tending. This conversation is part of MAP2020: The Further We Roll, The More We Gain, a MAP festival that commemorates the 100th Anniversary of the 19th Amendment to the U.S. Constitution, which gave woman the right to vote.

info_outline
Transcendence and Transgression between Science and Art with Dalila Honorato show art Transcendence and Transgression between Science and Art with Dalila Honorato

Creative Disturbance

In this episode, scholar, teacher, and artist Dalila Honorato talks about Taboo, Transgression, and Transcendence in Art and Science conference, about her bioart project contemplating the agency of surgical leftovers. We also discuss FEMeeting: Women in Art, Science, and Technology, where Dalila is one of the founding committee members.

info_outline
Garth Paine interview show art Garth Paine interview

Creative Disturbance

Garth is particularly fascinated with sound as an experiential medium, both in musical performance and as an exhibitable object. He is internationally regarded as an innovator in the field of interactivity in experimental music and media arts. He gave the Keynote at the 2016 NIME conference. In 2018, Garth was an artist in residence at IRCAM (Paris) and ZKM (Karlsruhe). Garth's multi-disciplinary, collaborative Acoustic Ecology Project - Listen(ASU) documents the acoustic ecologies.

info_outline
Voices From the Center 4: Life Before and After the Fall of the Berlin Wall, a Conversation with Ján Orlovský, Director of Open Society Foundation, Slovakia show art Voices From the Center 4: Life Before and After the Fall of the Berlin Wall, a Conversation with Ján Orlovský, Director of Open Society Foundation, Slovakia

Creative Disturbance

This special series of MAP Radio Hour podcasts, Voices From the Center is produced in conjunction with the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. The series continues with a conversation between Janeil Engelstad and Ján Orlovský about the Velvet Revolution, life in post-communist Slovakia, and the work of Open Society Foundation in a time of rising nationalism around the globe.

info_outline
Pilot ft. Lauren Bernhal show art Pilot ft. Lauren Bernhal

Creative Disturbance

From the halls of UT Dallas, we bring you the first ever episode of the ArtSciLab Talk Show. Maisha Razzaque sits down with with fellow lab member, Lauren Bernhal, to discuss her career in research and the launch of her latest endeavor: the Esports Cyberathlete Development (ECD) project. What started as a simple discussion over coffee between Lauren and a mentor has materialized into a multi-pronged collaboration with the aim of studying and improving ESport player wellbeing.

info_outline
Voices From the Center 2: Freedom, a Conversation with Musician and Writer Pavla Jonssonová show art Voices From the Center 2: Freedom, a Conversation with Musician and Writer Pavla Jonssonová

Creative Disturbance

This special series of MAP Radio Hour podcasts, Voices From the Center is produced in conjunction with the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. In Episode 2, Czech musician and writer Pavla Jonssonová talks with MAP Radio Hour host Janeil Engelstad about freedom, coming of age in post Communist Czechoslovakia, and post Socialism.

info_outline
Voices From the Center 3: The Birth of a Revolution a conversation with Documentary Filmmaker Anna Mydlarska about the Solidarity Trade Union, and her role in the movement that helped to bring down communism in Poland. show art Voices From the Center 3: The Birth of a Revolution a conversation with Documentary Filmmaker Anna Mydlarska about the Solidarity Trade Union, and her role in the movement that helped to bring down communism in Poland.

Creative Disturbance

This special series of MAP Radio Hour podcasts, Voices From the Center is produced in conjunction with the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall continues with a conversation between Janeil Engelstad and Documentary Filmmaker Anna Mydlarska. Mydlarska played an active, and often clandestine role in the fall of communism in Poland as a member of the Solidarity Press Office and translator for Solidarity leader Lech Wałesa.

info_outline
The Affirmation Game and Creative Resilience show art The Affirmation Game and Creative Resilience

Creative Disturbance

Diamond Beverly in conversation with colleague Roger Malina to discuss the affirmation game, mental health, and representation in video games. Negative thoughts plague our self-conscious and effect how we proceed throughout life. The affirmation game is a visual representation of combating negative thoughts with positive affirmations based on Diamond's personal practice in overcoming trauma through creative resilience.

info_outline
Genes, Collaborations, and Permissions with Adam Zaretsky show art Genes, Collaborations, and Permissions with Adam Zaretsky

Creative Disturbance

In this Biocoillider episode, Adam Zaretsky talks with Matej Vakula about multi-species collaborations in bioart. What does it mean to ask for permission, and how do we ask non-humans? Can language or training influence gene expression? What ideas truly underpin the aesthetics of transhuman enhancement? What does the hype around certain scientific discoveries--such as CRISPR--serve? These questions are only a few excerpts from the range of topics we discussed.

info_outline
Pre-Graduation உள்ளிருப்புப் பயிற்சி show art Pre-Graduation உள்ளிருப்புப் பயிற்சி

Creative Disturbance

அ முதல் அமெரிக்காவரை ! புதிதாக MS-முதுநிலை அறிவியல் படிக்க இந்த ஆண்டு அமெரிக்கா வரும் தமிழ் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி. இது நான்காவது பாகம். மூன்றாவது பாகத்தைத் தொடர்ந்து உங்களுக்காக உரையாடுகிறார்கள், MS-இரண்டாம்...

info_outline
 
More Episodes

அ முதல் அமெரிக்காவரை ! புதிதாக MS-முதுநிலை அறிவியல் படிக்க இந்த ஆண்டு அமெரிக்கா வரும் தமிழ் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி. இது நான்காவது பாகம். மூன்றாவது பாகத்தைத் தொடர்ந்து உங்களுக்காக உரையாடுகிறார்கள், MS-இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் ஆதவன் சிபி மதிவாணன் மற்றும் பாலசுப்பிரமணியம் ஸ்ரீகாந்த் !

குறிப்பாக இந்த உரையாடல் Pre graduation Curricular Practical Training எனப்படும் பட்டப் படிப்புக்கு ஊடாக மேற்கொள்ளும் 'கல்வித்திட்ட செய்முறைப் பயிற்சி' பற்றியது.

CPT-க்கான பல்வகை வாய்ப்புகள், சில எளிய ஆலோசனைகள் என விரிகிறது உரையாடல்.

முதுகலை மாணவர்களில் தாம் பயிலும் துறையில் ஏற்கனவே நிறைய பணியனுபவம் உள்ளவர்கள், வேறு துறையில் அனுபவம் உள்ளவர்கள் மற்றும் எந்த பணி அனுபவமும் இல்லாதவர்கள் என்ற மூன்று வகையினர் இருக்கலாம்.

மூன்று வகையினருக்குமே பொருத்தமான வழி, Internship எனப்படும் 'உள்ளிருப்புப் பயிற்சி'. அமெரிக்கத் தொழில் பண்பாட்டை உள்வாங்கிக் கொள்ள முழுநேரபணியின் இயற்கையைப் புரிந்துகொள்ள Internship ஓரு அருமையான வாய்ப்பு !

அமெரிக்காவில் ஒரு வெளிநாட்டு பட்டதாரி மாணவராக தாக்குப்பிடிப்பதிலுள்ள நெளிவு சுளிவுகளை நுணுக்கங்களை கொஞ்சம் ஆழமாகப் பேசுவோம்.