loader from loading.io

Pre-Graduation உள்ளிருப்புப் பயிற்சி

Creative Disturbance

Release Date: 12/05/2019

The Search for Dark Matter: A Conversation with Xiangdong Ji show art The Search for Dark Matter: A Conversation with Xiangdong Ji

Creative Disturbance

Our guest on this podcast is Xiangdong Ji, project leader for the PandaX dark matter search collaboration in China's JinPing Deep-Underground Lab in Sichuan, China, and Distinguished University Professor of physics at the University of Maryland. We discuss the history of the search for dark matter, and the beauty and simplicity of physics.

info_outline
Episode 1 Part 2 Art as a method of research show art Episode 1 Part 2 Art as a method of research

Creative Disturbance

Does modern Science have room to acknowledge and incorporate other disciplines and cultures in its progression and its methods? Join Josef Velten and Ayen Kuol as they discuss the concept of using Art as a method of scientific research.

info_outline
Episode 1 Part 1 Concerning the Ethics of Science show art Episode 1 Part 1 Concerning the Ethics of Science

Creative Disturbance

Are we as scientists understanding the bigger picture of our roles as scientist in our modern world? Are we aware of the full spectrum of our power and implications our work has on the world? Join Josef Velten and Ayen Deng as they discuss their scientific experiences.

info_outline
Modernism, Classicism and the Built Environment: A Conversation with Justin Shubow Part 2 show art Modernism, Classicism and the Built Environment: A Conversation with Justin Shubow Part 2

Creative Disturbance

On this episode, we talk with Justin Shubow, President of the National Civic Art Society, about modernism and classicism, the profession of architecture and its role in civil society, public monuments in Washington, D.C., the philosopher Michael Oakeshott, and much more.  

info_outline
Modernism, Classicism and the Built Environment: A Conversation with Justin Shubow Part 1 show art Modernism, Classicism and the Built Environment: A Conversation with Justin Shubow Part 1

Creative Disturbance

On this episode, we talk with Justin Shubow, President of the National Civic Art Society, about modernism and classicism, the profession of architecture and its role in civil society, public monuments in Washington, D.C., the philosopher Michael Oakeshott, and much more.

info_outline
A Conversation with Chris Arnade  show art A Conversation with Chris Arnade

Creative Disturbance

Chris Arnade is a writer and photographer, and the author of the book Dignity: Seeking Respect in Back Row America, which is published by Sentinel.  His work has also been published in the New York Times, the Atlantic, the Guardian, the Washington Post, and the Wall Street Journal, among many others.  Before that, he worked on Wall Street for 20 years as a trader, with Salomon Brothers and Citigroup, before that, he earned a PhD in Physics from Johns Hopkins, and before that, he grew up in the town of San Antonio, Florida.

info_outline
O que aprendemos até aqui show art O que aprendemos até aqui

Creative Disturbance

Luciano Queiroz () e João Silveira (@) recebem o querido Gustavo Reinecken () do podcast  para conversar sobre a primeira temporada do Papo ArteCiência e o que estamos planejando para segunda. Nosso objetivo é abordar assuntos relacionados a arte-ciência através de entrevistas com pesquisadores brasileiros nesse campo de estudo e entender o que é arte-ciência e como ela está inserida em nossas vidas. O Papo ArteCiência é uma parceira Dragões de Garagem,  e do espaço de curadoria de conteúdos relacionando arte, ciência e tecnologia do MIT Press e da...

info_outline
Art and Protest: A Conversation with Aram Han Sifuentes show art Art and Protest: A Conversation with Aram Han Sifuentes

Creative Disturbance

MAP's series of podcasts produced in conjunction with MAP2020: The Further We Roll, the More We Gain that critically examines the 100th anniversary of the 19th Amendment continues with Artist Aram Han Sifuentes. Aram talks about her projects in support of voting and protests, Official Unofficial Voting Station: Voting for All Who Legally Can't and Protest Lending Library and other related topics, such as who in the U.S. can vote and who cannot and why.

info_outline
Rescue and Resistance: A Conversation with Mark Roseman Part 2 show art Rescue and Resistance: A Conversation with Mark Roseman Part 2

Creative Disturbance

Our guest on this episode is Mark Roseman, the author of Lives Reclaimed: A Story of Rescue and Resistance in Nazi Germany. We discuss the Bund, a close-knit group that worked together to save lives in Nazi Germany, the ideas of “functionary” and “perpetrator,” the Wannsee Conference, and much more.

info_outline
Medical Technology makes it possible. Should we choose it? show art Medical Technology makes it possible. Should we choose it?

Creative Disturbance

Elizabeth Escalante is a Stone Fellow at the Center for Values in Medicine, Science, and Technology at the UT Dallas who studies ethics issues involved in medical technology. In this episode, Eun Ah Lee and Elizabeth talk about Elizabeth's current study of uterus transplantation as an ethical alternative to commercial gestational surrogacy.

info_outline
 
More Episodes

அ முதல் அமெரிக்காவரை ! புதிதாக MS-முதுநிலை அறிவியல் படிக்க இந்த ஆண்டு அமெரிக்கா வரும் தமிழ் மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி. இது நான்காவது பாகம். மூன்றாவது பாகத்தைத் தொடர்ந்து உங்களுக்காக உரையாடுகிறார்கள், MS-இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் ஆதவன் சிபி மதிவாணன் மற்றும் பாலசுப்பிரமணியம் ஸ்ரீகாந்த் !

குறிப்பாக இந்த உரையாடல் Pre graduation Curricular Practical Training எனப்படும் பட்டப் படிப்புக்கு ஊடாக மேற்கொள்ளும் 'கல்வித்திட்ட செய்முறைப் பயிற்சி' பற்றியது.

CPT-க்கான பல்வகை வாய்ப்புகள், சில எளிய ஆலோசனைகள் என விரிகிறது உரையாடல்.

முதுகலை மாணவர்களில் தாம் பயிலும் துறையில் ஏற்கனவே நிறைய பணியனுபவம் உள்ளவர்கள், வேறு துறையில் அனுபவம் உள்ளவர்கள் மற்றும் எந்த பணி அனுபவமும் இல்லாதவர்கள் என்ற மூன்று வகையினர் இருக்கலாம்.

மூன்று வகையினருக்குமே பொருத்தமான வழி, Internship எனப்படும் 'உள்ளிருப்புப் பயிற்சி'. அமெரிக்கத் தொழில் பண்பாட்டை உள்வாங்கிக் கொள்ள முழுநேரபணியின் இயற்கையைப் புரிந்துகொள்ள Internship ஓரு அருமையான வாய்ப்பு !

அமெரிக்காவில் ஒரு வெளிநாட்டு பட்டதாரி மாணவராக தாக்குப்பிடிப்பதிலுள்ள நெளிவு சுளிவுகளை நுணுக்கங்களை கொஞ்சம் ஆழமாகப் பேசுவோம்.