loader from loading.io

14. Länge leve levern

Generalisterna

Release Date: 05/01/2014

Vår vän organspecialisten Simon Wajntraub kommer på återbesök. Vi filosoferar kring organs livslängd, e-journaler, 90-talister och dieter.