loader from loading.io

Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda

No Hate-podden

Release Date: 12/14/2016

I den här podden resonerar Elin Jönsson, medielärare på Kulturskolan i Södertälje, och Elisabet Jonsved, filmpedagog på Medioteket i Stockholms Stad, kring bilder och bilders makt ur en rad aspekter. Hur använder unga bilder och film till vardags? Vid vilken ålder bör barn lära sig att tolka bilder? Och – inte minst – hur ska skolan förhålla sig till bilders ökade betydelse? Samtalsledare är Johnny Lindqvist.