loader from loading.io

Avsnitt 63. Ångra sig

På spaning efter själen

Release Date: 07/29/2023

Avsnitt 85. Att ha en kropp show art Avsnitt 85. Att ha en kropp

På spaning efter själen

Vi har alla vår kropp att förhålla oss till - den som gör oss synliga och påtagliga för varandra. Man kan tänka hälsa, motion och skönhetsideal men också kroppen som möjliggörare och funktion. Man kan älska sin kropp eller ogilla den och tänka att man egentligen borde se ut på ett annat sätt och att kroppen sviker med ohälsa och smärta. Så hur lever vi med det här? Vi samtalar kring ett citat från Region Stockholm. Musik: Niclas Dahl

info_outline
Avsnitt 84. Att vara stressad show art Avsnitt 84. Att vara stressad

På spaning efter själen

Ute skrimrar grönskan och mitt i det vackra finns livsbesluten, boksluten, betygen och terminsavslutningarnas brännbollsmatcher högst närvarande. Det är lätt att känna sig stressad över att det är för mycket nu - eller för lite. Så hur lever vi egentligen med stressen? Vi samtalar kring ett citat av Gunilla Bergström, tecknare och författare. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 83. Vi har fortfarande ramen kvar show art Avsnitt 83. Vi har fortfarande ramen kvar

På spaning efter själen

När Leonardo da Vincis Mona Lisa hade blivit stulen så köade tusentals människor för att komma in på Louvren och se den tomma platsen. Väcker just frånvaro vårt intresse på ett särskilt sätt? Tittar vi mer på det som inte finns, än på det som faktiskt finns och är. Och hur ser det ut med frånvaro i våra egna liv? Vi samtalar kring ett citat i svensk översättning från tidningen Le Petit Parisien. Musik: Niclas Dahl

info_outline
Avsnitt 82. Frihet och begränsningar show art Avsnitt 82. Frihet och begränsningar

På spaning efter själen

Att vara gränslös har inget stopp, men att vara gränsöverskridande anses ofta mer fint och kreativt. Behöver vi ramar för att det ska uppstå innehåll eller gör ramarna oss ofria? Så hur ser det egentligen ut med frihet och begränsningar i vår tillvaro? Vi samtalar kring ett citat av Per Magnus Johansson, idéhistoriker och psykoanalytiker. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 81. Omsorg? show art Avsnitt 81. Omsorg?

På spaning efter själen

Det är vår omsorg om varandra som gör våra liv möjliga. Men omsorg kan också bli asymmetri, hierarki och man kan förväxla sina egna behov med den andres. Så hur gör vi med den enkla och självklara omsorgen som också kan bli så komplex? Vi samtalar kring ett citat av Fanny Ambjörnsson, socialantropolog, genusvetare och professor vid Stockholms universitet. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 80. Den tredje punkten show art Avsnitt 80. Den tredje punkten

På spaning efter själen

Om man befinner sig i konflikt är det då kompromisser som är den enda vägen framåt? Att man söker den minsta gemensamma nämnaren eller att man helt enkelt får ge sig och ta det som blir. Eller finns det en tredje punkt - som något man kan få syn på som leder vidare, har ett slags högre syfte och som får parterna att tänka att man vunnit något? Vi samtalar kring ett citat av Dag Hammarskjöld, tidigare generalsekreterare för FN. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 79. Att vara ensam med sin berättelse show art Avsnitt 79. Att vara ensam med sin berättelse

På spaning efter själen

Vad händer när man blir ensam om att bära sin berättelse - då när det inte verkar finnas någon annan som kan dela den? Och är det vi kan kalla för ett kollektivt trauma något som händer i realtid eller uppstår det efteråt när vi står där med vår berättelse coh försöker blicka tillbaka? Vi samtalar kring ett citat av Mikael Kurkiala, författare och docent i kulturantropologi. Musik: Niclas Dahl

info_outline
Avsnitt 78. Behövs ett trauma för att det ska bli en bra berättelse? show art Avsnitt 78. Behövs ett trauma för att det ska bli en bra berättelse?

På spaning efter själen

När offentliga person berättar om svåra händelser i livet - och hur man hanterat dem - så kan vi känna igen oss, bli stärkta och få hopp. Men är det också så att starka självutlämnade berättelser säljer bättre? Och förväntas offentliga personer bygga sina varumärken och relatera genom att visa sig både sårbara och starka? Så behövs det ett trauma för att det ska bli en bra berättelse? Vi samtalar kring ett citat av Katarina Båth, lektor och forskare inom kultur och medievetenskap vid Umeå Universitet. Musik: Niclas Dahl

info_outline
Avsnitt 77. Att vara fel show art Avsnitt 77. Att vara fel

På spaning efter själen

De första relationerna i våra liv påverkar oss på ett djupgående sätt. Kan det som kallas anknytningstrauam höra ihop med en gnagande känsla av att ständigt vara fel senare i livet? Vi samtalar kring ett citat av Tor Wennerberg, psykolog och författare. Musik: Niclas Dahl

info_outline
Avsnitt 76. Digital resonans show art Avsnitt 76. Digital resonans

På spaning efter själen

Vad innebär det egentligen att mötas i den digitala tidsåldern? Når vi verkligen fram till varandra genom skärmen? Och vad finns att vinna och vad är det som går förlorat när det nära samtalet allmer sker på distans? Vi samtalar kring ett citat av Hartmut Rosa i en livepodd i samverkan med Humanobservatorium.

info_outline
 
More Episodes

Är det man inte gör också det man kommer att ångra mest av allt senare? Och kan känslan av att det man är på väg att göra är något man kommer att ångra efteråt vara som en kompass eller som ett varningssystem? Och vad gör man när man på riktigt ångrar något som inte går att förändra? Vi samtalar kring ett citat av Bronnie Ward, författare och sjuksköterska inom palliativ vård.

Musik: Niclas Dahl