loader from loading.io

Avsnitt 83. Vi har fortfarande ramen kvar

På spaning efter själen

Release Date: 05/04/2024

Avsnitt 88. Att vara utbytbar - eller inte? show art Avsnitt 88. Att vara utbytbar - eller inte?

På spaning efter själen

-Tro inte att du är oumbärlig, skriver en av våra största dagstidningar. Och har det blivit så att vi är utbytbara i våra arbeten, i våra relationer, som resenärer, kunder, projektledare, hyresgäster och vårdtagare? Eller är vi egentligen helt oumbärliga, unika och omistliga i det som är det viktigaste? Vi samtalar om att vara utbytbar - eller inte? Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 87. Det är ett sorgearbete att leva? show art Avsnitt 87. Det är ett sorgearbete att leva?

På spaning efter själen

Livet kan vara fantastiskt, underbart, svårt och krångligt och med förhoppningar och förväntningar - och besvikelser och sorg - att ta emot och att behöva släppa taget om - så kan man kalla det för ett slags sorgearbete att leva? Vi samtalar kring ett citat av poeten och dramatikern Kristina Lugn. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 86. Där pendeln har sitt fäste show art Avsnitt 86. Där pendeln har sitt fäste

På spaning efter själen

Kan vår plats i tillvaron liknas vid att man håller sig fast i armstöden på den flygplansstol där man svävar 11000 meter över marken? Och betyder självkännedom att man vet sitt BMI, sitt blodtryck och att någon smart klocka kan tala om hur man sovit? Eller är vi, var och en av oss, en punkt där vårt unika liv tar gestalt? Där vi inte är utbytbara utan helt omistliga. Där vi har ett fäste i tillvaron? Vi samtalar kring Mikael Kurkialas nya bok Där pendeln har sitt fäste - om det eviga i människan. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 85. Att ha en kropp show art Avsnitt 85. Att ha en kropp

På spaning efter själen

Vi har alla vår kropp att förhålla oss till - den som gör oss synliga och påtagliga för varandra. Man kan tänka hälsa, motion och skönhetsideal men också kroppen som möjliggörare och funktion. Man kan älska sin kropp eller ogilla den och tänka att man egentligen borde se ut på ett annat sätt och att kroppen sviker med ohälsa och smärta. Så hur lever vi med det här? Vi samtalar kring ett citat från Region Stockholm. Musik: Niclas Dahl

info_outline
Avsnitt 84. Att vara stressad show art Avsnitt 84. Att vara stressad

På spaning efter själen

Ute skrimrar grönskan och mitt i det vackra finns livsbesluten, boksluten, betygen och terminsavslutningarnas brännbollsmatcher högst närvarande. Det är lätt att känna sig stressad över att det är för mycket nu - eller för lite. Så hur lever vi egentligen med stressen? Vi samtalar kring ett citat av Gunilla Bergström, tecknare och författare. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 83. Vi har fortfarande ramen kvar show art Avsnitt 83. Vi har fortfarande ramen kvar

På spaning efter själen

När Leonardo da Vincis Mona Lisa hade blivit stulen så köade tusentals människor för att komma in på Louvren och se den tomma platsen. Väcker just frånvaro vårt intresse på ett särskilt sätt? Tittar vi mer på det som inte finns, än på det som faktiskt finns och är. Och hur ser det ut med frånvaro i våra egna liv? Vi samtalar kring ett citat i svensk översättning från tidningen Le Petit Parisien. Musik: Niclas Dahl

info_outline
Avsnitt 82. Frihet och begränsningar show art Avsnitt 82. Frihet och begränsningar

På spaning efter själen

Att vara gränslös har inget stopp, men att vara gränsöverskridande anses ofta mer fint och kreativt. Behöver vi ramar för att det ska uppstå innehåll eller gör ramarna oss ofria? Så hur ser det egentligen ut med frihet och begränsningar i vår tillvaro? Vi samtalar kring ett citat av Per Magnus Johansson, idéhistoriker och psykoanalytiker. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 81. Omsorg? show art Avsnitt 81. Omsorg?

På spaning efter själen

Det är vår omsorg om varandra som gör våra liv möjliga. Men omsorg kan också bli asymmetri, hierarki och man kan förväxla sina egna behov med den andres. Så hur gör vi med den enkla och självklara omsorgen som också kan bli så komplex? Vi samtalar kring ett citat av Fanny Ambjörnsson, socialantropolog, genusvetare och professor vid Stockholms universitet. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 80. Den tredje punkten show art Avsnitt 80. Den tredje punkten

På spaning efter själen

Om man befinner sig i konflikt är det då kompromisser som är den enda vägen framåt? Att man söker den minsta gemensamma nämnaren eller att man helt enkelt får ge sig och ta det som blir. Eller finns det en tredje punkt - som något man kan få syn på som leder vidare, har ett slags högre syfte och som får parterna att tänka att man vunnit något? Vi samtalar kring ett citat av Dag Hammarskjöld, tidigare generalsekreterare för FN. Musik: Niclas Dahl.

info_outline
Avsnitt 79. Att vara ensam med sin berättelse show art Avsnitt 79. Att vara ensam med sin berättelse

På spaning efter själen

Vad händer när man blir ensam om att bära sin berättelse - då när det inte verkar finnas någon annan som kan dela den? Och är det vi kan kalla för ett kollektivt trauma något som händer i realtid eller uppstår det efteråt när vi står där med vår berättelse coh försöker blicka tillbaka? Vi samtalar kring ett citat av Mikael Kurkiala, författare och docent i kulturantropologi. Musik: Niclas Dahl

info_outline
 
More Episodes

När Leonardo da Vincis Mona Lisa hade blivit stulen så köade tusentals människor för att komma in på Louvren och se den tomma platsen. Väcker just frånvaro vårt intresse på ett särskilt sätt? Tittar vi mer på det som inte finns, än på det som faktiskt finns och är. Och hur ser det ut med frånvaro i våra egna liv? Vi samtalar kring ett citat i svensk översättning från tidningen Le Petit Parisien.

Musik: Niclas Dahl