loader from loading.io

Aflevering 1: Darwin in de stad

Popcast

Release Date: 07/12/2020

De eerste aflevering van de popcast is een feit! 

In deze aflevering ga ik het dialoog aan met mijn Limburgse vriend Ole Ypma. Het boek 'Darwin comes to town', geschreven door evolutionair bioloog Menno Schilthuizen, loopt als een rode draad door deze aflevering heen. 

Naast het bespreken van opvallende passages uit het boek zal er dieper in worden gegaan op de positie van de mens t.o.v. de natuur. De volgende twee vragen staan centraal in deze aflevering; 

  1. Hoe passen plant- en diersoorten zich aan, aan het stedelijke milieu? 
  2. Hoe is de positie van de mens t.o.v. de natuur door de jaren heen veranderd? 

Veel luisterplezier!