loader from loading.io

Om hvordan livet oppstod - med Dag Hessen - #60

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Release Date: 06/26/2022

Om løsningen på kreftgåten - med Jarle Breivik - #92 show art Om løsningen på kreftgåten - med Jarle Breivik - #92

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Media rapporterer ikke sjelden om at «løsningen på kreftgåten» er i sikte og at all kreft vil kunne kureres om ikke altfor lenge. Men er dette realistisk?   Jarle Breivik, professor i medisin ved Universitetet i Oslo, er skeptisk og skrev i 2022 en bok på tematikken. Der argumenterer han for at kreft er en integrert del av livet og at kreft forstås best i et evolusjonsperspektiv hvor ulike celler konkurrerer om hegemoni i kroppen. Siden kreftceller er så gode til å dele seg, vil alle derfor få kreft bare vi blir gamle nok. 

info_outline
Om økonomiske insentiver for det grønne skiftet - med Knut Kjær - #91 show art Om økonomiske insentiver for det grønne skiftet - med Knut Kjær - #91

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Hvilke økonomiske verktøy kan vi bruke for å stoppe de menneskeskapte klimaendringene, dvs. få til netto null utslipp av klimagasser innen 2050? Reguleringer? Avgifter? Subsidiering av utvikling og bruk av ny klimavennlig teknologi? Dagens gjest er utdannet samfunnsøkonom og har tenkt mye på problematikken, blant annet som første leder av oljefondet og styreleder i CICERO. I dag er han professor på NMBU hvor han underviser i og forsker på finansiell klimarisiko.     

info_outline
Om vitenskap og samfunn - soloepisode - #90 show art Om vitenskap og samfunn - soloepisode - #90

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Jeg har jobbet med vitenskap hele mitt voksne liv og er blant dem som i stort stoler på det vitenskapen kommer fram til. Hvorfor? Forskere er vanlige mennesker med alle vanlige menneskelige lyter, så hva er det med hvordan forskersamfunnet opererer som gjør at vi kan stole på det de finner ut?   Jeg er også blant dem som mener vi lever i en tid hvor det er spesielt viktig at Norge og verden forsker mye. Hvorfor? Og hvordan kan vi få økt interessen for forskning i samfunnet vårt?

info_outline
Om planter - med Charlotte Sletten Bjorå - #89 show art Om planter - med Charlotte Sletten Bjorå - #89

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Fotosyntese er blitt kalt verdens viktigste oppfinnelse. Her blir energien i sollys sammen med karbondioksid, CO2, fra lufta omgjort til sukker og oksygen, som vi dyr og mennesker lever av. Og når trær vokser, så kommer den nye biomassen fra kondensert luft.  Grønt er livets farge fordi klorofyllet hvor fotosyntesen foregår i planter er grønt. Dagens gjest er professor i botanikk ved Naturhistorisk museum i Oslo, og vi snakker blant annet om plantenes historie, struktur, variasjon, organisering og intelligens.

info_outline
Om klimaets historie - med Reidar Müller - #88 show art Om klimaets historie - med Reidar Müller - #88

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

De fleste (også jeg) er bekymret for dagens pågående menneskeskapte klimaendringer, men noen er lite bekymret. Klimaet har variert til alle tider, og det har vært både varmere og kaldere før, sier de. Det stemmer, uten at det er relevant for spørsmålet om dagens klimaendringer. For 20.000 år siden var det 6 grader kaldere, og for 55 millioner år siden var det 14 grader varmere. Hva driver klimaet på jorden? Dagens gjest er geolog og har skrevet boka «Ild og is» på tematikken. 

info_outline
Om strømmarkedet - med Åshild Grøtan - #87 show art Om strømmarkedet - med Åshild Grøtan - #87

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Mens priser på mat, klær og elektronikk typisk varierer på månedsbasis, kan strømprisen variere fra time til time. Grunnen er at strømmen er en ekstrem ferskvare. Når du setter på varmeovnen på 1000 watt, må i prinsipp et kraftverk et eller annet sted umiddelbart øke produksjonen med nøyaktig 1000 watt.  Et strømmarked må derfor organiseres annerledes enn andre markeder. Gjesten i podcasten forsker på strøm og strømmarkedet og forklarer hvordan det gjøres i Norge.

info_outline
Om mørk materie og mørk energi - med Jostein Riiser Kristiansen - #86 show art Om mørk materie og mørk energi - med Jostein Riiser Kristiansen - #86

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

I 1998 viste nye nøyaktige målinger av eksploderende stjerner veldig langt unna at kun 5% av all masse i universet utgjøres av den vanlige materien som er beskrevet av vår standardmodell for partikkelfysikk. 25% av massen rundt oss er såkalt mørk materie og består av noe helt ukjent. Ikke bare det, de gjenstående 70% av massen består av såkalt mørk energi som vi vet enda mindre om. Dagens gjest er astrofysiker og har skrevet boken «Det usynlige univers - verdensrommets mørke hemmeligheter» på tematikken.

info_outline
Om forsvar av Norge – med Sverre Diesen - #85 show art Om forsvar av Norge – med Sverre Diesen - #85

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Den russiske invasjonen av Ukraina har vekket forsvarsinteressen hos mange. Dagens gjest er general, tidligere forsvarsjef og for tiden forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. I fjor gav han ut boken «Krig, konflikt og militærmakt – norsk forsvar i en endret verden» hvor han argumenterer for en kraftig omlegging av det norske forsvaret for å få mest mulig sikkerhet ut fra hver krone i forsvarsbudsjettet.

info_outline
Om meninger med livet – med Thomas Hylland Eriksen - #84 show art Om meninger med livet – med Thomas Hylland Eriksen - #84

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Til alle tider har mennesker grublet over meningen med livet. Dagens gjest er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og gav i fjor ut boken «Syv meninger med livet». Den var basert både på hans fagkunnskap og personlige erfaringer. I podcasten snakker vi om viktigheten av relasjoner, knapphet, drømmer, langsom tid, øyeblikket, balansekunst, og til slutt å kunne gi slipp.

info_outline
Om farer og muligheter med kunstig intelligens – med Morten Goodwin, Inga Strümke, Olle Häggström og Klas Pettersen - #83 show art Om farer og muligheter med kunstig intelligens – med Morten Goodwin, Inga Strümke, Olle Häggström og Klas Pettersen - #83

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll

Med introduksjonen av tekstgenereringsprogrammet chatGPT i vår har vi alle fått øynene opp for hvilken samfunnsendrende kraft som kan ligge i kunstig intelligens. Som for all ny teknologi byr bruken både på farer og muligheter, og dette var tema for denne panelsamtalen tatt opp på Litteraturhuset i Fredrikstad i oktober. Hvordan skal vi ordne oss slik at kunstig intelligens blir til glede for menneskene?

info_outline
 
More Episodes

Darwins evolusjonsteori forklarer hvordan livet utviklet seg fra enkelt én-cellet liv til alle dagens dyr og planter.

Men hvordan oppstod dette første livet for 3.5 milliarder år siden eller så?  Ved hvilken rekkefølge av kjemiske reaksjoner med «døde» atomer og molekyler oppstod det sett av kjemiske reaksjoner vi i dag kaller liv?

Og oppstod det i en «varm liten dam», i havet eller kanskje det kom fra rommet?  Dagens gjest gav ut en bok på tematikken i fjor.