loader from loading.io

Avsnitt 16 - Vem uppfinner världen och vad spelar det för roll?

Innovation

Release Date: 12/07/2020

Avsnitt 20 - Innovation i krisens spår show art Avsnitt 20 - Innovation i krisens spår

Innovation

Under pandemin har många företag och andra organisationer snabbt fått ställa om när förutsättningarna förändrats och flera innovationer har drivits fram i krisens spår. Hur kan en kris användas som en möjlighet för att utveckla och skapa nytt?

info_outline
Avsnitt 19 - Civilsamhället – en innovativ kraft att räkna med show art Avsnitt 19 - Civilsamhället – en innovativ kraft att räkna med

Innovation

Civilsamhället och idéburna organisationer har en lång tradition av att utveckla nyskapande lösningar. Mycket som vi idag tar för självklart i välfärden som folktandvård, äldreomsorg och barnavårdscentraler har från början skapats av människor som samlats med en gemensam idé om att förbättra samhället. Hur kan vi bli bättre ta tillvara civilsamhällets förmåga att bidra till innovationer för social utveckling?

info_outline
Avsnitt 18 - Svensk industri tar täten för hållbar omställning show art Avsnitt 18 - Svensk industri tar täten för hållbar omställning

Innovation

Svensk industri är världsledande inom hållbarhet och kan bidra till att lösa den globala klimatutmaningen. Ett exempel är de banbrytande satsningar som nu görs på fossilfri stålproduktion. Men vad krävs? Hör ett samtal mellan Eva Petursson, chef för forskning och innovation på SSAB, Peter Larsson, regeringens samordnare vid större företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten och Ida Langborg, Vinnova. Vi hör också Fredrik Härén, författare och föreläsare inom global ko

info_outline
Avsnitt 17 - Framtidens stad - hur ser den ut? show art Avsnitt 17 - Framtidens stad - hur ser den ut?

Innovation

Framtidens städer kan bli grönare, tystare och mer mänskliga. Vad vill vi med morgondagens stad och vem ska få vara med och bestämma? Länge har bilen varit en självklar utgångspunkt för städers utformning, men vi befinner oss i ett skifte där de gamla normerna utmanas. Hur gör vi för att skapa en människovänligare stad med plats för alla?

info_outline
Avsnitt 16 - Vem uppfinner världen och vad spelar det för roll? show art Avsnitt 16 - Vem uppfinner världen och vad spelar det för roll?

Innovation

Det är fortfarande i hög grad män som styr vilka innovationer som utvecklas. Hur kan ökad jämställdhet främja utvecklingen av morgondagens lösningar? Hur vi ser på vilka som är innovatörer och vem innovationer är till för påverkar vilka lösningar som tas fram. Vad kan samhället vinna på att inkludera fler att vara med och driva utvecklingen? Hör ett samtal mellan Katrine Marçal, journalist och författare, Erik Ringertz, vd för it-företaget Netlight och Sophia Ivarsson, Vinnova. Prgleda

info_outline
Avsnitt 15 - Framtidens vård anpassas till dina gener show art Avsnitt 15 - Framtidens vård anpassas till dina gener

Innovation

Genom ny teknik kan vården anpassas efter din unika genetiska profil, som ökar chansen att få rätt diagnos och behandling i tid. Hur drar vi nytta av framstegen? Samtal om precisionsmedicin mellan Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet, Jenni Nordborg, regeringens samordnare för Life Science och Anders Brinne, Vinnova. Vi möter också Maja Ödmann, mamma till Roy som har en ovanlig muskelsjukdom, och Anna Lindstrand, docent i klinisk genetik. Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinno

info_outline
Avsnitt 14 - Grön omstart i krisens spår show art Avsnitt 14 - Grön omstart i krisens spår

Innovation

I detta avsnitt samtalar ekonomen Klas Eklund och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson om hur vi kan ställa om mot hållbar utveckling när ekonomin återstartas.

info_outline
Avsnitt 13 - Recept för framtidens hållbara mat show art Avsnitt 13 - Recept för framtidens hållbara mat

Innovation

Vad vi äter och hur maten produceras är avgörande både för vår egen och planetens hälsa. Kan vi äta oss ur klimatkrisen och dagens folkhälsoproblem? Hör ett samtal mellan Paul Svensson, kock och författare och Joanna Franzén som arbetar med innovation för ett hållbart matsystem på Vinnova.  

info_outline
Avsnitt 12 - Går framtiden att förutspå? show art Avsnitt 12 - Går framtiden att förutspå?

Innovation

Genom att försöka förstå framtiden kan företag och organisationer bli bättre på att hantera omställning och nya utmaningar. Men går det att förutspå framtiden och i så fall hur?

info_outline
Avsnitt 11 - Ställ om i tider av snabb förändring show art Avsnitt 11 - Ställ om i tider av snabb förändring

Innovation

I kristider blir behovet att ställa om till en omvärld i snabb förändring extra påtagligt. Hur kan vi se på förändring och göra det till en möjlighet?

info_outline
 
More Episodes

Det är fortfarande i hög grad män som styr vilka innovationer som utvecklas. Hur kan ökad jämställdhet främja utvecklingen av morgondagens lösningar?

Hur vi ser på vilka som är innovatörer och vem innovationer är till för påverkar vilka lösningar som tas fram. Vad kan samhället vinna på att inkludera fler att vara med och driva utvecklingen?

Hör ett samtal mellan Katrine Marçal, journalist och författare, Erik Ringertz, vd för it-företaget Netlight och Sophia Ivarsson, Vinnova.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.