loader from loading.io

Skärpt läge

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap Uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. Diskussionerna handlar till stor del om den militära delen av totalförsvaret. Länsstyrelserna vill lyfta fram vad den civila delen av totalförsvaret är. Vi har därför skapat podden Skärpt läge. Podden gör nedslag i delar av samhället som är dagens civila försvar. Men framför allt ger Skärpt läge utrymme för diskussioner om hur det civila försvaret byggs upp på bästa sätt. Podden tar även upp hur det civila försvaret såg ut under kalla kriget. Dessutom – tips på hur du kan engagera dig i det civila försvaret eller stärka din egen hemberedskap.

info_outline Almedalen 2023 – hur påverkar ett Natomedlemskap det civila försvaret? 07/04/2023
info_outline Klosterruiner och blåvita sköldar – skydd av kulturarv i krig 06/26/2023
info_outline Vevradio, ved och varm choklad – elberedskap hos Landergårds 12/22/2022
info_outline Kossor, kaffe och Kronobergs fettlager 12/20/2022
info_outline Här är din krislåda 11/07/2022
info_outline Det psykologiska försvaret – idag och igår 09/09/2022
info_outline Informationspåverkan och medier 09/09/2022
info_outline Almedalen 2022 - totalförsvaret i framtiden 07/07/2022
info_outline Vad är du beredd att försvara? 06/30/2022
 
share