loader from loading.io

Demokratiresan - en podcast från SKR

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.

info_outline #15 Samverkan Östberga – dialog i en komplex fråga 12/10/2019
info_outline #14 En demokratiskt förankrad revision 11/26/2019
info_outline #13 Agenda 2030 i praktiken 11/11/2019
info_outline #12 Utveckla demokratin genom internationella partnerskap 10/29/2019
info_outline #11 ½ miljon idéer – Medborgarbudget i Nässjö 10/15/2019
info_outline #10 Arbete för att motverka korruption och mutor i Sverige 10/01/2019
info_outline #9 Agenda 2030 – Från det lokala till det globala 09/17/2019
info_outline #8 Medborgardialog i komplexa frågor 06/03/2019
info_outline #7 Medskapa för att möta behov! 05/21/2019
info_outline #6 Mänskliga rättigheter i praktiken 05/07/2019
info_outline #5 Involvera medborgarna via nätet 04/23/2019
info_outline #4 Samverkan med civilsamhället 04/09/2019
info_outline #3 Lokal demokratiutveckling från jordens alla hörn! 03/25/2019
info_outline #2 Medborgarbudget for the win! 03/11/2019
info_outline #1 Hej medborgardialog! 03/06/2019
info_outline #0 Det här är demokratiresan! 03/05/2019
 
share