loader from loading.io

Demokratiresan - en podcast från SKR

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.

info_outline #126 AI och Demokrati 04/09/2024
info_outline #125 Lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket 04/02/2024
info_outline #124 Polarisering mellan stad och land 03/19/2024
info_outline #123 Stora skillnader hur hot och hat påverkar olika grupper 03/05/2024
info_outline #122 Medborgarbudget i Helsingfors 02/20/2024
info_outline #121 Att möta hot och hat och skapa strategier 02/06/2024
info_outline #120 Politikernas trygghetsundersökning 01/22/2024
info_outline #119 Litteratursstråkets medborgarbudget 01/09/2024
info_outline #118 Ortsutveckling i Borås 12/19/2023
info_outline #117 Ekonomi och demokrati 12/05/2023
info_outline #116 Dialog i ett planprogram 11/21/2023
info_outline #115 Inkludering och medborgardeltagande 11/07/2023
info_outline #114 Studie om korruption i kommuner och regioner 10/24/2023
info_outline #113 Om tillståndet för demokratin 10/10/2023
info_outline #112 Fagersta - din idé 09/26/2023
info_outline #111 – Medborgarberedning – Citizen assemblies 09/15/2023
info_outline #110 Inför EU-valet 2024 09/12/2023
info_outline #109 Styra med Agenda 2030 08/29/2023
info_outline #108 Systematiskt arbete mot välfärdsbrott 08/15/2023
info_outline #107 Motståndskraft för att möta förövarna digitalt 06/27/2023
info_outline #106 Långsiktig samverkan skapar snabb handling i kris 06/13/2023
info_outline #105 Hot mot det demokratiska samtalet 05/30/2023
info_outline #104 Medborgardialog för funktionshinderpolitik 05/15/2023
info_outline #103 Otillåten påverkan 05/02/2023
info_outline #102 Elevborgarråd 04/20/2023
info_outline #101 310 val - ett nytt politiskt landskap 04/19/2023
info_outline #100 Stärk fullmäktige 04/18/2023
info_outline #99 Välfärdsbrottslighet i regioner 04/04/2023
info_outline #98 Revisorerna är allmänhetens ögon i den kommunala verksamheten 03/21/2023
info_outline #97 Kommunala råd 03/07/2023
 
share