loader from loading.io

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder

Lyssna på leg. barnmorska Therese Sok som utbildar och förklarar det som händer under graviditet och den första tiden med ett nyfött barn. Vårt mål är att du ska få en trygg graviditet och första tid tillsammans med ditt barn. I våra podcastavsnitt samt i våra utbildningsfilmer på Föräldrautbildning.se använder vi utbildad personal som är expert på sin profession. Våra webbkurser har nu hjälpt och utbildat flera tusen blivande mammor och föräldrar om ämnen som rör graviditet och föräldraskap. Låt oss hjälpa dig till en trygg graviditet och ett tryggt föräldraskap. Se våra kurser på https://foraldrautbildning.se

info_outline Gravid vecka 42 - graviditetskalender 11/01/2019
info_outline Gravid vecka 41 - graviditetskalender 11/01/2019
info_outline Gravid vecka 40 - graviditetskalender 11/01/2019
info_outline Gravid vecka 39 - graviditetskalender 11/01/2019
info_outline Gravid vecka 38 - graviditetskalender 10/21/2019
info_outline Gravid vecka 37 - graviditetskalender 10/21/2019
info_outline Gravid vecka 36 - graviditetskalender 10/21/2019
info_outline Gravid vecka 35 - graviditetskalender 10/16/2019
info_outline Gravid vecka 34 - graviditetskalender 10/16/2019
info_outline Gravid vecka 33 - graviditetskalender 10/16/2019
info_outline Gravid vecka 32 - graviditetskalender 10/16/2019
info_outline Gravid vecka 31 - graviditetskalender 10/16/2019
info_outline Gravid vecka 30 - graviditetskalender 09/09/2019
info_outline Gravid vecka 29 - graviditetskalender 09/09/2019
info_outline Gravid vecka 28 - graviditetskalender 09/09/2019
info_outline Gravid vecka 27 - graviditetskalender 09/09/2019
info_outline Gravid vecka 26 - graviditetskalender 09/09/2019
info_outline Gravid vecka 25 - graviditetskalender 09/02/2019
info_outline Gravid vecka 24 - graviditetskalender 09/02/2019
info_outline Gravid vecka 23 - graviditetskalender 09/02/2019
info_outline Gravid vecka 22 - graviditetskalender 09/02/2019
info_outline Gravid vecka 21 - graviditetskalender 09/02/2019
info_outline Gravid vecka 20 - graviditetskalender 08/29/2019
info_outline Gravid vecka 19 - graviditetskalender 08/29/2019
info_outline Gravid vecka 18 - graviditetskalender 05/21/2019
info_outline Gravid vecka 17 - graviditetskalender 05/21/2019
info_outline Gravid vecka 16 - graviditetskalender 05/04/2019
info_outline Gravid vecka 15 - graviditetskalender 05/04/2019
info_outline Gravid vecka 14 - graviditetskalender 04/11/2019
info_outline Gravid vecka 13 - graviditetskalender 04/11/2019
 
share