loader from loading.io

Imanirad Podcast

در پادکست ایمانی راد هرقسمت به یکی از حوزه های تحلیل بازارهای اقتصاد جهانی، پیش بینی های مالی، معرفی کتاب های تخصصی و مباحث تحول خواهیم پرداخت

info_outline پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ 12/27/2020
info_outline تحول در کسب و کار 10/20/2020
info_outline معرفی پادکست ماورا 06/16/2020
info_outline سرمایه گذاری در بازار بورس ایران - قسمت سوم 06/07/2020
info_outline سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار - قسمت دوم 05/31/2020
info_outline سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ایران و جهان 05/24/2020
info_outline سرمایه گذاری روی دلار و ارزهای بین المللی - قسمت دوم 05/17/2020
info_outline سرمایه گذاری روی دلار و ارزهای معتبر بین المللی 05/10/2020
info_outline سرمایه گذاری روی طلا در بازار خارجی 05/03/2020
info_outline سرمایه گذاری روی طلا در بازار داخلی 04/26/2020
info_outline اصول سرمایه گذاری 04/19/2020
 
share