loader from loading.io

Världens mest jämställda land?

Sverige är känt för att ligga i framkant när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men hur jämställda är vi egentligen? Och hur ser utvecklingen ut i andra länder? Det har nu gått 25 år sedan FN antog en global handlingsplan för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen. För fem år sedan enades världens länder även om globala mål för en hållbar utveckling, Agenda2030. Stora framsteg har gjorts på flera områden, men på senare år har vi sett bakslag för jämställdheten på flera håll i världen. Jämställdhetsmyndigheten dyker ner i ämnen som är avgörande för ett jämställt och hållbart samhälle.

info_outline Fredliga och inkluderande samhällen 12/08/2020
info_outline Jämställdhet i klimatarbete och miljömässig hållbarhet 12/01/2020
info_outline Deltagande, makt och inflytande 11/24/2020
info_outline Utbildning, ekonomi och anständigt arbete 11/17/2020
info_outline Fattigdomsbekämpning och välmående 11/10/2020
info_outline Frihet från våld, stigma och stereotyper 11/03/2020
 
share