loader from loading.io

Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten klipps och produceras av David Franzén och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på pedagogiskpsykologi.se

info_outline Fysisk lärmiljö – optimera för lärande, trygghet och arbetsro – Malin Valsö 04/07/2020
info_outline Fjärr- och distansundervisning, teknik och didaktik 03/31/2020
info_outline Mobilförbud, porrfilter och digital kompetens i skolan - Elza Dunkels 03/24/2020
info_outline David Edfelt - Att förebygga beteendeproblem i förskolan 03/17/2020
info_outline Handledning med ramar och struktur - Maja Lindqvist 03/10/2020
info_outline Universell design för lärande (UDL) - Johanna Lüddeckens 03/03/2020
info_outline Trauma hos barn och unga - Anna Norlén 02/25/2020
info_outline Stödmaterial och mätbar skolutveckling - Ann Lindgren 02/18/2020
info_outline Samtal i skolan - Petter Iwarsson 02/11/2020
info_outline Hur skapar vi en lärande organisation - Anna Bengtsson 05/29/2019
info_outline Tillgänglighet, NPF och en skola för alla - Joanna Lundin 05/24/2019
info_outline Anna Sjölund - Tydliggörande pedagogik 05/16/2019
info_outline Lärandets ordning och reda - Marcus Samuelsson 05/01/2019
info_outline Metakognitiv kunskap och självreglering - Petri Partanen 04/24/2019
info_outline Att skapa plats för olikheter - Olof Wretling 04/10/2019
info_outline Differentierad undervisning - Helena Wallberg 04/02/2019
info_outline Fritidspedagogik som främjar lärande - Gustav Sundh 03/27/2019
info_outline Bo Hejlskov Elvén om ledarskap i klassrummet 03/20/2019
info_outline Kooperativt lärande och pedagogiskt ledarskap med Niclas Fohlin och Jennie Wilson 03/12/2019
 
share