loader from loading.io

Teologi i tiden

Teologi i tiden är en podd från Svenska kyrkans enhet för forskning och analys om olika samtidsteologiska frågor.

info_outline Avsnitt 32: Lutherhjälpen som försvann 05/04/2022
info_outline Avsnitt 31: Bibelbruk, bibeltolkning och maktkritiska perspektiv 04/03/2022
info_outline Avsnitt 30: Hur har de protestantiska kyrkornas församlingsliv förändrats under pandemin? 03/14/2022
info_outline Avsnitt 29: Av fri vilja på fri tid 03/01/2022
info_outline Avsnitt 28: Svensk mission och kyrkorna som växt fram, del 1 01/13/2022
info_outline Avsnitt 27: En “riktig” begravning? 11/16/2021
info_outline Avsnitt 26: Ikoniska kartor. Att göra teologi i kyrkans vardag 11/16/2021
info_outline Avsnitt 25: Avstånd Delaktighet Längtan. Gudstjänst i en tid av religiös förändring 11/16/2021
info_outline Avsnitt 24: Kallelse och erkännande – berättelser från de första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan 09/09/2021
info_outline Avsnitt 23: Dialogisk gästfrihet 08/18/2021
info_outline Avsnitt 22: Militära själavårdare och veteraner med PTSD 08/18/2021
info_outline Avsnitt 21: Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden 03/15/2021
info_outline Avsnitt 20: En delaktighetens teologi 02/19/2021
info_outline Avsnitt 19: Svenska kyrkan online – digitalisering, Minecraft och Gutenberg 02/09/2021
info_outline Avsnitt 18: Att ge plats för den andre? 02/09/2021
info_outline Avsnitt 17: Andligt och teologiskt ledarskap 02/03/2021
info_outline Avsnitt 16: Vad kommer efter coronapandemin? 06/26/2020
info_outline Avsnitt 15: Gästfrihetens olika uttryck 03/31/2020
info_outline Avsnitt 14: När identiteter förändras: I det levda livet och i Bibelns berättelser 03/31/2020
info_outline Avsnitt 13: Prästers lärande i praktiken 03/31/2020
info_outline Avsnitt 12: Forskning om social innovation 03/31/2020
info_outline Avsnitt 11: Diakonins kyrka 11/28/2019
info_outline Avsnitt 10: Andlig språkförbistring 11/27/2019
info_outline Avsnitt 9: Nation, stat och världsmedborgarskap - samhällsteologisk vision och verklighet. 11/15/2019
info_outline Avsnitt 8: Samhällsteologi – om forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka 10/23/2019
info_outline Avsnitt 7: Sakraliserad sexualitet? – om bruket av religiösa traditioner i Nymphomaniac 10/23/2019
info_outline Avsnitt 6: Gräns och delaktighet i migrationens tid – kulturteoretiska och teologiska perspektiv 10/23/2019
info_outline Avsnitt 5: ”Vi är på samma plats” – samhällsteologi i praktiken 10/23/2019
info_outline Avsnitt 4: Samhällsinvolverande teologi – Emilia Fogelklou om Hat och människomekanisering 10/23/2019
info_outline Avsnitt 3: Makt, maktlöshet och den personliga trons kraft 10/23/2019
 
share