loader from loading.io

Vidga normen-podden

Hudfärg är en av flera diskrimineringsgrunder. Vi svenskar är inte så bra på att hantera just hudfärgsbaserad diskriminering. I Vidga normen-podden går vi på djupet och öppnar upp för tankar, frågor och funderingar som utmanar och vidgar normerna kring hudfärg. Följ med Mona Nechma, en folkbildare i själen med ett särskilt engagemang för antirasism och jämlikhet, och Fatema Vanat, socionom som drivs av frågor som rör unga, ledarskap och marginaliserade grupper. ”Vidga normen” är ett projekt som hjälper organisationer att skapa jämlikhet på jobbet och att motverka diskriminering genom aktiva åtgärder. Podden kompletterar projektet och erbjuder fördjupade samtal om normer kring hudfärg på arbetsmarknaden. Vi hoppas och tror att de teman som vi lyfter här också är relevanta för flera olika delar av vårt samhälle. Podden är producerad på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Europeiska socialfonden. Podden produceras av: Aya Zemzem Mohammed, Fatema Vanat och Mona Nechma.

info_outline Summering, reflektion och framtidsspaning 12/07/2021
info_outline Hudfärgens betydelse i kriser 10/18/2021
info_outline Utmaningar och lärdomar 10/18/2021
info_outline Antirasistiskt ledarskap 06/15/2021
info_outline Vilken roll spelar fackförbunden i skapandet av ett jämlikt arbetsliv? 04/21/2021
info_outline Inkluderande arbetsmiljö 12/08/2020
info_outline Konsekvenser av vithet på arbetsmarknaden 09/23/2020
info_outline Varför är det viktigt att mäta ojämlikhet? 06/29/2020
info_outline Vilken betydelse har språket i arbetet mot diskriminering? 06/11/2020
info_outline Det vi inte ser kan vi inte göra något åt 04/16/2020
 
share