loader from loading.io

73. Struktur

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 04/22/2021

76. Professionellt språk show art 76. Professionellt språk

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vad är ett professionellt språk i förskolan och varför behöver vi det? Vi har träffat Linda Gustafsson och Linda Johnston Bergsten, förskollärare och förskoleagenter för att prata om ords betydelse och innebörden av de begrepp som vi använder.  Följ oss på Instagram och Facebook: @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
75. Ateljén show art 75. Ateljén

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Ateljén, en plats för kreativt skapande eller stökigt kaos? vi har återsett konstnären och utbildaren Eva Tuvhav Gullberg som hjälper oss att tänka kring ateljén. Vad är egentligen en ateljé och hur håller vi den levande? Hur får vi det att fungera i praktiken och vad ska den innehålla? 

info_outline
74. Flerspråkighet show art 74. Flerspråkighet

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har träffat förskollärare Penny Rosengren för att prata om flerspråkighet. Skrivningarna i styrdokumenten är tydliga, men hur får vi detta arbete att bli en del av allt vi gör, av den röda tråden? Och hur ser vi till att det gör skillnad för barnen, på riktigt? Följ oss på Facebook och Instagram @forskolepodden Avsnittet är sponsrat av Natur&kultur, läs mer om pedagogikwebben på

info_outline
73. Struktur show art 73. Struktur

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi pratar struktur. Vad är struktur? Varför behöver vi det? För vem? Så många frågor, så lite svar, men det handlar om professionalitet, uppdragsfokus och hållbarhet - att hitta en röd tråd. 

info_outline
72. Vikarier i förskolan show art 72. Vikarier i förskolan

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vilka förväntningar kan vi ha på vikarier när de kommer till oss? Vad kan dom förvänta sig av oss? Hur gör vi dessa dagar till bra, stressfria dagar? Vi har träffat författaren till "Vikariehandboken", Ann-Sofie Måhlstedt för att lära oss mer.

info_outline
71. Skapa förutsättningar för varje barn show art 71. Skapa förutsättningar för varje barn

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Anna Sjölund är beteendevetare och handledare och hjälper oss att reda i hur vi ska skapa bästa förutsättningarna för varje barn. Vad behöver vi tänka på? Hur möter vi alla barn? Hur ska vi utforma miljöerna och hur ska vi tänka kring tillrättavisningar?

info_outline
70. Förutsättningar för lek show art 70. Förutsättningar för lek

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi har pratat med Margareta Öhman om vilka förutsättningar vi behöver skapa för barnens lek. Vilken är min roll som vuxen? Får alla barn vara med och leka? Är alla lekar okej? 

info_outline
69. Likvärdighet show art 69. Likvärdighet

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar Malin Ring, förskolefantast och affärsområdeschef på Gothia fortbildning. Även redaktör till våra böcker! Malin hjälper oss i reda kring begreppet LIKVÄRDIGHET. Vad betyder det? Och vad innebär det i praktiken? Hur skapar vi likvärdighet både i hela utbildningsväsendet men även på den enskilda förskolan? Vad behöver vi utveckla för att ge varje barn vad hen har rätt till?   Följ oss på Facebook och Instagram @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
68. Flöden- att hitta den röda tråden show art 68. Flöden- att hitta den röda tråden

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Hur skapar vi ett flöde i vår utbildning, där alla delar bildar en helhet istället för att vi styckar upp dagen i olika moment. Vi vill att undervisning genomsyrar allt vi gör och att vi skapar hög kvalité över hela dagen. Följ oss på facebook och instagram: @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
67. Årskrönika 2020 show art 67. Årskrönika 2020

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi blickar tillbaka på ett år där hållbarhet och samarbete har varit våra ledord. Ett år fullt av utmaningar men också många lärdomar. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande 2021 där vi fokuserar på att hitta den röda tråden - hur får vi till huret?! Följ oss på Facebook och Instagram @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
 
More Episodes

Vi pratar struktur. Vad är struktur? Varför behöver vi det? För vem? Så många frågor, så lite svar, men det handlar om professionalitet, uppdragsfokus och hållbarhet - att hitta en röd tråd.