loader from loading.io

Förskolepodden: Vi pratar förskola

"Vi pratar förskola" är en podcast om förskolan och vårt uppdrag som förskollärare. Vi diskuterar, reflekterar och träffar spännande gäster.

info_outline 59. Konfliktfyllda föräldrasamtal 04/02/2020
info_outline 58. Konstruktivt arbetsmiljöarbete 02/27/2020
info_outline 57. Helhetssyn- Uppstartskrönika 2020 01/23/2020
info_outline 56. Psykosocial arbetsmiljö 12/05/2019
info_outline 55. Dilemman i förskollärares uppdrag. 10/31/2019
info_outline 54. Hållbara strategier 10/02/2019
info_outline 53. Lärmiljöer 09/05/2019
info_outline 52. Det hållbara huret 06/27/2019
info_outline 51. FN:s barnkonvention 06/06/2019
info_outline 50. Professionsutveckling 05/02/2019
info_outline 49. Nedstressad förskola 04/10/2019
info_outline 48. Sömn 03/07/2019
info_outline 47. Män i förskolan 02/07/2019
info_outline 46. Årskrönikan 2018 12/02/2018
info_outline 45. Estetik i förskolan 11/11/2018
info_outline 44. Lågaffektivt bemötande 10/21/2018
info_outline 43. Roller, utbildning och undervisning i förskolan. 09/30/2018
info_outline 42. Hjärna i förskolan 09/09/2018
info_outline 41. Undervisningsmiljöer 08/19/2018
info_outline 40. Sommarkrönika 2018 - avslut, förändring och återhämtning 07/01/2018
info_outline 39. Arbetsmiljö och förutsättningar 06/10/2018
info_outline 38. Introduktion 05/20/2018
info_outline 37. Integritet i förskolan 04/29/2018
info_outline 36. Att tänka rätt 04/08/2018
info_outline 35. Feedback och motivation 03/18/2018
info_outline 34. Leken 02/25/2018
info_outline 33. Organisation 02/04/2018
info_outline 32. Systematiskt kvalitetsarbete 01/14/2018
info_outline 31. Undervisningskrönika - vårt uppdrag 12/17/2017
info_outline 30. Medkänslans pedagogik, SETTsyd del2 12/03/2017
 
share