loader from loading.io

#52 Demokratisk granskning av kommunala aktiebolag

Demokratiresan - en podcast från SKR

Release Date: 11/30/2021

#122 Medborgarbudget i Helsingfors show art #122 Medborgarbudget i Helsingfors

Demokratiresan - en podcast från SKR

Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga de förslag som fått mest röster i en återkommande medborgarbudget. Medverkande Kirsi Verkka, utvecklingschef, Helsingfors stad, Anders Nordh, SKR Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

info_outline
#121 Att möta hot och hat och skapa strategier show art #121 Att möta hot och hat och skapa strategier

Demokratiresan - en podcast från SKR

I avsnittet delar Carina Sammeli med sig sina erfarenheter från att vara utsatt, till att avgå och att återkomma till politiska uppdrag. Samtalet handlar om vilka strategier man kan anta för att skapa en bra miljö i sitt uppdrag, men också om hur hot och hat påverkar den egna personen, livet och uppdraget.  Medverkande: Carina Sammeli, ordförande i kommunstyrelsen, Luleå Kommun, Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR.  Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR 

info_outline
#120 Politikernas trygghetsundersökning show art #120 Politikernas trygghetsundersökning

Demokratiresan - en podcast från SKR

Var tredje förtroendevald uppger i Politikernas trygghetsundersökning (PTU), som genomförs av Brå på regeringsens uppdrag, att de utsatts för hot, våld eller skadegörelse i sitt politiska uppdrag. Konsekvenserna vid utsatthet är störst bland kvinnor och påverkar deras politiska uppdrag och därmed demokratin. Medverkande: Anna Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå), Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR. Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR 

info_outline
#119 Litteratursstråkets medborgarbudget show art #119 Litteratursstråkets medborgarbudget

Demokratiresan - en podcast från SKR

Alla som bor och vistas i området Brunnsbo/Backa i Göteborgs Stad bjöds in att lägga förslag på aktiviteter. Här får ni höra om hur det gick till och vilka förslag som röstades fram. Medverkande: Klara Wettre, ungdomskonsulent/samordnare, Fritid Hisingen, Göteborgs Stad Bosse Parbring, 1:e vice ordförande i Förskolenämnden, ledamot Göteborgs kommunfullmäktige Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

info_outline
#118 Ortsutveckling i Borås show art #118 Ortsutveckling i Borås

Demokratiresan - en podcast från SKR

I Borås stad har de infört så kallat ortsråd i de fyra större serviceorterna med omland. Susanne Karlsson berättar om hur kommunen och ortsråden samverkar kring lokal utveckling. Medverkande: Susanne Karlsson, utvecklingsledare, Borås Stad Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

info_outline
#117 Ekonomi och demokrati show art #117 Ekonomi och demokrati

Demokratiresan - en podcast från SKR

I detta avsnitt får du följa med på ett samtal med Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, där vi reflekterar över hur det ekonomiska läget för kommuner och regioner påverkar demokratin och varför det är bra med en välfärdsmodell med stark regional och lokal förankring. Medverkande: Annika Wallenskog, chefsekonom SKR Samtalsledare: Anders Nordh, SKR  

info_outline
#116 Dialog i ett planprogram show art #116 Dialog i ett planprogram

Demokratiresan - en podcast från SKR

I planprogrammet i Klagshamn, Malmö kommun, tillsatte de resurser för en tidig dialog med medborgarna i det aktuella området.  Medverkande: Marléen Engström och Steffanie Esse strateger vid stadsbyggnadskontoret, Malmö kommun. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.

info_outline
#115 Inkludering och medborgardeltagande show art #115 Inkludering och medborgardeltagande

Demokratiresan - en podcast från SKR

I dagens avsnitt utvecklar Nazem Tahvilzadeh, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, innehållet i sin forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper. Medverkande: Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent  i statsvetenskap vid Södertörns högskola Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

info_outline
#114 Studie om korruption i kommuner och regioner show art #114 Studie om korruption i kommuner och regioner

Demokratiresan - en podcast från SKR

I en ny rapport från Statskontorets får vi mer kunskap om förekomsten av korruption, vilka riskområden och riskfaktorer som finns samt hur man kan förebygga korruption i kommuner och regioner. Medverkande: Johan Mörck, utredare, Statskontoret, Cecilia Berglin, SKR Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

info_outline
#113 Om tillståndet för demokratin show art #113 Om tillståndet för demokratin

Demokratiresan - en podcast från SKR

V-Dem institutet berättar om sin senaste undersökning av tillståndet för demokratin på landsnivå. Den visar en nedgång de senaste 10 åren för att nu vara tillbaka på 1986-års nivå. Idag lever 72% av världens befolkning i autokratier. Medverkande: Martin Lundstedt, forskare vid V-Dem institute, Göteborgs Universitet Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

info_outline
 
More Episodes

Lekmannarevision finns för att skapa legitimitet och förtroende för den växande del av den kommunala sektorn som bedrivs i aktiebolag. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. Hur fungerar lekmannarevisionen i praktiken och hur kan den stärkas? Detta diskuterar vi med SKR:s experter på kommunal revision, Anna Eklöf och Lotta Ricklander.

Medverkande: Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 19:56