loader from loading.io

#117 Ekonomi och demokrati

Demokratiresan - en podcast från SKR

Release Date: 12/05/2023

#126 AI och Demokrati show art #126 AI och Demokrati

Demokratiresan - en podcast från SKR

I detta avsnitt pratar vi om Artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på demokratiska värden, vi lyfter fram vikten av transparens och vad det innebär när det kommer till AI. Medverkande: Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC), Cecilia Ramqvist, handläggare SKR. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR   

info_outline
#125 Lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket show art #125 Lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Demokratiresan - en podcast från SKR

Den konsultationsskyldighet som gäller sedan den 1 mars 2024 berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner. SKR:s förbundsjurist Helena Linde medverkar i avsnittet och berättar mer om vad som gäller och hur lagen kan tillämpas. Medverkande: Helena Linde, förbundsjurist, SKR, Love Edenborg och Cecilia Ramqvist handläggare, SKR  Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

info_outline
#124 Polarisering mellan stad och land show art #124 Polarisering mellan stad och land

Demokratiresan - en podcast från SKR

Det talas ofta om en global trend av polarisering mellan stad och land där allt från levnadsvillkor, känsla av tillhörighet, röstningsmönster hur man uppfattar demokratin skiljer sig stort mellan stad och land. Men hur ser det ut i Sverige? I detta avsnitt pratar vi med Richard Öhrvall som tillsammans med forskarkollegor studerat skillnader mellan stad och land, de har även studerat röstningsmönster inom kommuner. Han berättar om resultatet i sin forskning och jämför Sverige med andra länder. Medverkande: Richard Öhrvall, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings...

info_outline
#123 Stora skillnader hur hot och hat påverkar olika grupper show art #123 Stora skillnader hur hot och hat påverkar olika grupper

Demokratiresan - en podcast från SKR

Förtroendevalda kvinnor utsätts för 20 procent mer hot och hat än män, och hat och hot som drabbar dem är av en annan karaktär. Sandra Håkansson har forskat på hot och hat mot förtroendevalda och särskilt på skillnader mellan grupper. I detta avsnitt berättar hon om dessa skillnader och dess konsekvenser. Medverkande: Sandra Håkansson forskare vid Uppsala Universitet, Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR.  Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

info_outline
#122 Medborgarbudget i Helsingfors show art #122 Medborgarbudget i Helsingfors

Demokratiresan - en podcast från SKR

Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga de förslag som fått mest röster i en återkommande medborgarbudget. Medverkande Kirsi Verkka, utvecklingschef, Helsingfors stad, Anders Nordh, SKR Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

info_outline
#121 Att möta hot och hat och skapa strategier show art #121 Att möta hot och hat och skapa strategier

Demokratiresan - en podcast från SKR

I avsnittet delar Carina Sammeli med sig sina erfarenheter från att vara utsatt, till att avgå och att återkomma till politiska uppdrag. Samtalet handlar om vilka strategier man kan anta för att skapa en bra miljö i sitt uppdrag, men också om hur hot och hat påverkar den egna personen, livet och uppdraget.  Medverkande: Carina Sammeli, ordförande i kommunstyrelsen, Luleå Kommun, Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR.  Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR 

info_outline
#120 Politikernas trygghetsundersökning show art #120 Politikernas trygghetsundersökning

Demokratiresan - en podcast från SKR

Var tredje förtroendevald uppger i Politikernas trygghetsundersökning (PTU), som genomförs av Brå på regeringsens uppdrag, att de utsatts för hot, våld eller skadegörelse i sitt politiska uppdrag. Konsekvenserna vid utsatthet är störst bland kvinnor och påverkar deras politiska uppdrag och därmed demokratin. Medverkande: Anna Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå), Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR. Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR 

info_outline
#119 Litteratursstråkets medborgarbudget show art #119 Litteratursstråkets medborgarbudget

Demokratiresan - en podcast från SKR

Alla som bor och vistas i området Brunnsbo/Backa i Göteborgs Stad bjöds in att lägga förslag på aktiviteter. Här får ni höra om hur det gick till och vilka förslag som röstades fram. Medverkande: Klara Wettre, ungdomskonsulent/samordnare, Fritid Hisingen, Göteborgs Stad Bosse Parbring, 1:e vice ordförande i Förskolenämnden, ledamot Göteborgs kommunfullmäktige Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

info_outline
#118 Ortsutveckling i Borås show art #118 Ortsutveckling i Borås

Demokratiresan - en podcast från SKR

I Borås stad har de infört så kallat ortsråd i de fyra större serviceorterna med omland. Susanne Karlsson berättar om hur kommunen och ortsråden samverkar kring lokal utveckling. Medverkande: Susanne Karlsson, utvecklingsledare, Borås Stad Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

info_outline
#117 Ekonomi och demokrati show art #117 Ekonomi och demokrati

Demokratiresan - en podcast från SKR

I detta avsnitt får du följa med på ett samtal med Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, där vi reflekterar över hur det ekonomiska läget för kommuner och regioner påverkar demokratin och varför det är bra med en välfärdsmodell med stark regional och lokal förankring. Medverkande: Annika Wallenskog, chefsekonom SKR Samtalsledare: Anders Nordh, SKR  

info_outline
 
More Episodes

I detta avsnitt får du följa med på ett samtal med Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, där vi reflekterar över hur det ekonomiska läget för kommuner och regioner påverkar demokratin och varför det är bra med en välfärdsmodell med stark regional och lokal förankring.

Medverkande: Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR