loader from loading.io

26. Växelverkan- att leda och följa

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Release Date: 09/24/2017

118. Förskola + Bibliotek = Sant show art 118. Förskola + Bibliotek = Sant

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Böcker och läsning är en viktig del av våra dagar i förskolan, ett otroligt verktyg för att nå våra mål men också att skapa gemenskap och fina stunder tillsammans. Vi pratar om varför det är viktigt med böcker, hur vi gör och hur vi kan få till ett sammarbete med biblioteket - tillsammans blir vi bättre! Följ oss på sociala medier @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
117. Förändring- det börjar med oss själva SETT2024 show art 117. Förändring- det börjar med oss själva SETT2024

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Hur kan vi ta till oss nya sätt och ny kunskap och hur gör det skillnad för barnen? Vi samlar ihop våra tankar och reflektioner från SETT-dagarna tillsammans med Inspo-event. VIlka är det viktigaste nycklarna till förändring? Det blev ett samtal om mod, ödmjukhet och tillit. Om tid och om att göra, och som alltid om vikten av att reflektera tillsammans. @forskolepodden

info_outline
116. Progression show art 116. Progression

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Hur kan vi arbeta med progression i tex lärmiljöerna i förskolan? Hur tänker vi kring våra erbjudanden till barnen och pratar vi om det? Vi har träffat två försteförskollärare från Malmö, Matilda Nilsson och Tina Lindberg som verkligen har tänkt på det här med progression. De berättar om sitt arbete, vad som är nycklarna och vilka utmaningar som finns. @forskolepodden

info_outline
115. Från teori till praktik- att komma vidare i professionen show art 115. Från teori till praktik- att komma vidare i professionen

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vad är kompetensutveckling och varför är det viktigt? Vi har träffat Anita Österberg, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet för att prata om hur vi kan arbeta med vårt uppdrag att utveckla vår egen roll och den utbildning vi bedriver. Det blir ett samtal om profession, om motivation och vikten av den vetenskapliga grunden. @forskolepodden

info_outline
114. Barnkonventionen- en del av allt vi gör show art 114. Barnkonventionen- en del av allt vi gör

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Barnkonventionen är lag och vi har ett viktigt uppdrag i förskolan. Vi har träffat Therése Hultman, rektor i förskolan i Stockholms stad för att prata om vad som egentligen är barnets bästa. Hur ska vi tänka kring barnens bästa kontra varje barns bästa? Vi söker nycklarna för att få arbetet att leva i vardagen och vara en del av allt vi gör.  @forskolepodden

info_outline
113. Hur SKA det vara? show art 113. Hur SKA det vara?

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi brukar säga att det är vårt viktigaste arbetsverktyg. Som vår receptbok där vi samlar allt som varit gott, skriver noteringar om vad som behöver kryddas lite mer, utvecklas vidare. Vi pratar om vårt systematiska kvalitetsarbete. Något som genomsyrar hela styrkedjan och förskolan och blir synligt på alla nivåer. Lyssna till ett samtal med Ina Furtenbach, förvaltningschef förskola, om deras viktiga SKA-arbete som pågår i Borås stad. VAD, HUR och VARFÖR ett SKA-arbete? @forskolepodden

info_outline
112. Den flerstämmiga krönikan show art 112. Den flerstämmiga krönikan

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Många röster hörs i och om förskolan. Hur kan vi arbeta med flerstämmighet för att det ska ljuda i vacker harmoni och inte en falsk sång? Vi pratar om tankar, paraplyer och som alltid om vikten av systematik.

info_outline
111. krönikan - att tänka på tankar show art 111. krönikan - att tänka på tankar

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Tiden går fort och det är dags att se tillbaka, blicka framåt och tänka på vart vi är. Det blir ett samtal om tankar, om vi verkligen ska tänka, om mod, tro och förtrogenhet. Hur gör vi nu och hur ska vi ta oss igenom tuffa tider? Hur ska vi tänka och hur effektiviserar vi en verksamhet som jobbar med människor?  Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin @forskolepodden  

info_outline
110. Digitalitet utan skärmtid? show art 110. Digitalitet utan skärmtid?

Förskolepodden: Vi pratar förskola

info_outline
109. Ett förändrat uppdrag med Christian Eidevald show art 109. Ett förändrat uppdrag med Christian Eidevald

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Vi träffar Christian Eidevald och pratar om att i en föränderlig värld förändras också förskolan uppdrag. Vi har nya förutsättningar, nya möjligheter och nya utmaningar. Vad blir viktigt att fokusera på nu, och hur kan vi arbeta för att ha barnet i fokus i alla delar av utbildningen? Följ oss på sociala medier @forskolepodden www.forskolepodden.se

info_outline
 
More Episodes

Martina Lundström introducerar oss för begreppet växelverkan. Ett sätt att bedriva undervisning i förskolan. Att leda och att följa. Hur syns läroplanen i våra miljöer? Hur blir barnen delaktiga på riktigt? Hur synliggör vi det i vår dokumentation? Hur fyller vi våra begrepp med gemensamt innehåll?