loader from loading.io

#93 Kunskap, demokrati och alternativa fakta - professor Åsa Wikforss

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Release Date: 04/14/2018

#117 Adhd hos flickor och kvinnor - Lotta Borg Skoglund show art #117 Adhd hos flickor och kvinnor - Lotta Borg Skoglund

Hjärnpodden - Kristina Bähr

I det här avsnittet tar vi upp Adhd och ADD hos flickor och kvinnor. Adhd hos flickor har en hel del aspekter som skiljer sig från pojkars och mäns Adhd. Dels handlar det om hur det visar sig och hur kvinnors hormoner förändras efter pubertet och under fertilt liv. Lotta Borg Skoglund är psykiater och har arbetat med riskbruk av alkohol och droger och genom det kommit in på bidragande faktorer i detta. Lotta har även arbetat länge med just Adhd utredningar för vuxna och barn och har träffat många flickor och kvinnor, som samtidigt berättar om den oerhörda trötthet det innebär...

info_outline
#116 - Depersonalisationsyndrom - när overkligheten blir verklig show art #116 - Depersonalisationsyndrom - när overkligheten blir verklig

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Depersonalisationssyndrom är ett relativt okänt syndrom, som drabbar unga människor i övre tonåren och runt 20- års ålder. I symptombilden förekommer en känsla av att inte riktigt känna sig som en del av den "verkliga världen", inte riktigt känna igen sig själv, sin kropp eller sitt känsloliv. Tillståndet är genom att det är så okänt svårt att få rätt hjälp för och psykologen Anna Strid har genom sin bok "Overklighetskänslor - om depersonalisationssyndrom" gjort en stor insats genom att sammanfatta vad det innebär att vara ung, inte förstå sin symptombild och mötas...

info_outline
#115 Planera med eleverna - Nytorpsmodellen - Anna Borg show art #115 Planera med eleverna - Nytorpsmodellen - Anna Borg

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Anna Borg är specialpedagog, som har arbetat i Salems Kommun, Nytorpsskolan och på centrala elevhälsan i kommunen. Tillsammans med skolpsykolog Gunilla Carlsson- Kendall har de skrivit en bok som heter "Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda frånvaro med Nytorpsmodellen". Anna har även jobbat vidare med frågorna via (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). Anna arbetade som mentor för en högstadieklass i 3 år och som så många högstadielärare lämnade hon ut almanackor till sina elever. När eleverna inte klarade av sin planering med...

info_outline
#114 Tydliggörande pedagogik i skolan - Ann LIndgren show art #114 Tydliggörande pedagogik i skolan - Ann LIndgren

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Tydliggörande pedagogik fungerar för att göra det tydligare vad som krävs av dem i skolan. Det är särskilt bra för elever med exempelvis autism eller ADHD i skolan men även vid alla tillfällen där det pågår något i elevernas liv som kan störa inlärningen. Det kan räcka med att vara kär eller att ha bråkat med sina föräldrar på morgonen. Ann Lingren är specialpedagog och gymnasielärare och har tillsammans med David Edfeldt, Anna Sjölund och Annelie Karlsson skrivit boken "Autism och ADHD i gymnasiet: tydliggörande pedagogik". Ann har även varit medförfattare för...

info_outline
#113 Fysisk lärmiljö i skolan - Psykolog Malin Valsö show art #113 Fysisk lärmiljö i skolan - Psykolog Malin Valsö

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Malin Valsö är skol- och organisationspsykolog med lång erfarenhet i skolans väld. Tillsammans med Frida Malmgren har hon samlat ihop tips på hur lärmiljön – barns och lärares arbetsmiljö - i skolan kan underlättas och förbättras med systematiskt arbetsmiljöarbete. Många gånger visar elever symptom på att ha svårt att koncentrera sig i skolmiljön och många gånger kan det avhjälpas genom att undanröja buller, störningar och annat genom att förbättra ventilation, avskärma klassrum, minska antalet glasväggar ut mot korridorer och annat. Lyssna gärna på Malins kloka...

info_outline
#112 Styrkan med introversion - Linus Jonkman show art #112 Styrkan med introversion - Linus Jonkman

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Efter ett långt sommaruppehåll i Hjärnpodden (p g a bokskrivande) är Hjärnpodden tillbaka igen med en ny spännande intervju. Denna gång pratar jag med Linus Jonkman, som skrivit ett par böcker om vad det innebär att vara introvert och styrkan med introversion. I det här avsnittet pratar vi om introverta personlighetsdrag i arbetslivet, samhället och i skolan och hur det kan ha betydelse för koncentration och prestation. Det handlar även om att hushålla med energi och att fungera optimalt i sin arbetsmiljö i vardagen. Linus Jonkman är författare, föreläsare och...

info_outline
#111 Paus - konsten att göra något annat – Patrik Hadenius show art #111 Paus - konsten att göra något annat – Patrik Hadenius

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Inför semestertiden kommer nu ett lämpligt avsnitt om att ta paus och göra något annat. Patrik Hadenius är journalist och har fördjupat sig i pauser, något vi alla älskar att ha men ändå måste ursäkta när vi har. Hur kommer det sig? Vad har vi för relation till pauser i samhället och varför är pauser viktiga? I avsnittet ägnar vi oss åt pauser från olika synvinklar och enligt Kristina handlar det om att kunna ha tråkigt, medan Patrik inte riktigt blivit vän med ordet tråkigt. Jag ber om ursäkt för ljudet i introduktions- och avslutningen. Vid redigeringen är jag på...

info_outline
#110 Känslor som kraft eller hinder - psykolog Hanna Sahlin show art #110 Känslor som kraft eller hinder - psykolog Hanna Sahlin

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Känslor och emotioner finns i våra liv dygnet runt, alla dagar på året. De ger information och driver våra beteenden. Ibland är känslor sköna och ibland är de väldigt besvärliga och dessutom kan det vara svårt att tolka vad de egentligen handlar om. Hanna Sahlin är psykolog och har forskat på emotionell reglering. Dessutom har Hanna arbetat länge med DBT – dialektisk beteende terapi – som går ut på att lära sig olika sätt att hantera och förstå sina känslor och reaktioner. I avsnittet pratar vi om känsloreglering, nyttan med känslor, feltolkningar,...

info_outline
#109 Makt, panik, sociala medier och unga - gäst Elza Dunkels show art #109 Makt, panik, sociala medier och unga - gäst Elza Dunkels

Hjärnpodden - Kristina Bähr

I det här avsnittet gästas Hjärnpodden av Elza Dunkels som forskar kring ungas nätanvändning och nätkulturer, säkerhet on-line, attityder och makt. Elza Dunkels är PhD vid Umeå Universitet, lektor och forskar kring de här ämnena. Samtalet kom att handla om alltifrån sociala medier, psykisk ohälsa, makt, demokratiseringsprocesser och informationsrevolutioner. Vi tar också upp frågan kring den möjlighet sociala medier innebär för samhällets grupper, som normalt haft svårt att göra sig hörda. Vi kom den att prata om det känsliga ämnet kring hur vuxna utövar makt mot barn...

info_outline
#108 Smartare än din mobiltelefon - psykolog Siri Helle show art #108 Smartare än din mobiltelefon - psykolog Siri Helle

Hjärnpodden - Kristina Bähr

I det här avsnittet diskuterar vi skärmar utifrån ett mindre alarmistiskt perspektiv och istället vad skärmtid OCKSÅ innebär för människor. Det finns forskning som belyser att skärmar kan fylla en viktig funktion för människor och Siri Helle har nyligen givit ut en bok som tittat på forskning som även belyser den sidan. Vi ska betänka att vår hjärna dras mot sensationella nyheter och faror och förstorar upp den informationen, men att det finns studier som visar annat – som inte får samma utrymme i vardagens mediautrymme. Det ger helt enkelt inte lika säljande rubriker....

info_outline
 
More Episodes

Kanske valårets 2018 viktigaste poddavsnitt?

Åsa Wikforss är professor i filosofi vid Stockholms universitet. Hon är aktuell med boken "Alternativa fakta - Om kunskapen och dess fiender" utgiven på Fri Tanke förlag.

I det här avsnittet pratar vi om det djupt mänskliga att inte ifrågasätta den information som vi förses med. Utan kunskap, baserad på kunskapens tre grundpelare - tro, det ska vara sant och vi ska ha goda skäl eller evidens för att det ska vara kunskap. Det räcker alltså inte med att "gissa". Det räcker inte heller att bara tro på sin vän (som man för övrigt har stort förtroende för) utan "det ska finnas goda skäl att hålla det för sant".

  • Hur kan ett demokratiskt samhälle skyddas från "trollfabriker", alternativa fakta och manipulation?
  • Vilket ansvar har du och jag i en demokrati för att behålla demokratins grundvalar?
  • Hur säkrar vi att vi även i fortsättningen får möjlighet att bo i en demokrati?

Åsa Wikforss har bott och forskat i USA (New York) och är numera professor i Stockholm.

För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se